Co je verze Preview (beta) služby nebo funkce?

Microsoft může poskytovat přístup k Azure Preview, betaverzím a jiným předběžným funkcím, službám, softwaru nebo oblastem, aby získal zpětnou vazbu a umožnil hodnocení. Dostupné verze Preview jsou na webu Azure Portal označené jako „Preview“. Jsou také uvedeny na stránce Preview nebo na webu Azure Portal v části Preview. Pro Microsoft Azure je dostupná celá řada služeb a funkcí verze Preview. Jejich největší předností je dostupnost služby a přístup k programu:

 • Public Preview: Tato verze je pro předplatitele Microsoft Azure dostupná na webu Azure Portal. Účelem těchto služeb je, aby uživatelé měli včas přehled o připravovaných změnách a mohli si otestovat chystané služby a funkce.
 • Private Preview: Tuto verzi poskytujeme jenom malé podskupině zákazníků, kteří jsou v přímém kontaktu s technickými týmy Azure. Tato verze je určená k získávání nepřetržité přímé vazby ve vývojové fázi služby.
 • Limited Preview: K tomuto programu Preview má přístup pouze pevně daný omezený počet zákazníků. Po dosažení maximálního povoleného počtu účastníků nemají další uživatelé do programu přístup. Když vám Microsoft nabídne předběžný přístup ke službám a funkcím Azure Preview, řídí se tyto služby a funkce omezenými nebo jinými podmínkami, které jsou uvedeny v servisní smlouvě a v doplňkových podmínkách. Služby a funkce verze Preview jsou poskytovány tak, jak jsou, se všemi nedostatky a v tom stavu, v jakém jsou dostupné. Nevztahují se na ně smlouvy SLA o poskytování služeb ani omezené záruky jakéhokoliv druhu, které Microsoft poskytuje k vydaným, všeobecně dostupným službám Azure. Služby a funkce verze Preview jsou dostupné jen za podmínky, že souhlasíte s doplňujícími podmínkami použití, které rozšiřují vaši smlouvu a kterými se řídí používání platformy Microsoft Azure.

Související otázky a odpovědi

 • Ptát se můžete na našich fórech Azure. Fóra jsou online zdroje informací, kde se můžete spojit s ostatními zákazníky a odborníky na Azure. Můžete se jich ptát, podělit se o své zkušenosti nebo hledat řešení. Máte možnost využít dvě fóra: MSDN a Stack Overflow. MSDN je online prostorem Microsoftu. Fórum Stack Overflow není spojené s Microsoftem ani pod něj nespadá.

  • Výhody technické podpory pro vás mohou být dostupné i bez plánu podpory. Pokud jste členem určitých programů, jako je MPN, MSDN nebo BizSpark, můžete na základě účasti v těchto programech mít nárok na omezené výhody podpory Azure. Informace o možnostech a výhodách podpory najdete v podmínkách poskytování služby.
  • Předplatné Azure zahrnuje přístup k podpoře pro správu předplatného (např. fakturace, úpravy kvót, převod účtu) bez dalších nákladů. Žádost můžete začít zadávat na webu Azure Portal. Součástí předplatného Microsoft Azure je i přístup k řídicímu panelu stavu Azure a na fóra o Azure, kde vám pomohou s řešením problémů.
 • Plány podpory Azure jsme sestavili tak, aby vyhovovaly potřebám různých firem. U problémů, které vyžadují opravu, nabízejí placené plány podpory nepřetržitý přístup k technické podpoře. Vyšší úrovně plánů podpory nabízejí kratší dobu první odezvy, přístup ke službě Advisory Support, revize optimální konfigurace a další výhody. Další informace o stávajících plánech podpory najdete na stránce Plány podpory Azure.

  Na službu Azure Stack Hub se vztahují plány podpory Standard, Pro Direct a Premier.

 • Azure support plans are customer support plans. Benefits in these plans are not transferrable to your customers.

 • V současné době jsou virtuální počítače nabízené v rámci těchto tří promoakcí k dispozici pro nasazení na vyžádání do 31. října 2020. Propagační virtuální počítače nasazené předtím budou pokračovat v běhu. Nicméně tyto virtuální počítače nebudou po ukončení promoakce k dispozici pro nová nasazení.

 • Při vytváření nových konverzačních prostředí použijte sadu SDK služby Bot Framework V4. Zatímco modely dialogů v sadě SDK služby Bot Framework V3 připadaly zákazníkům příliš rigidní a omezující, sada SDK služby Bot Framework V4 je modulární a rozšiřitelná. Poskytuje základ pro šablony chatbotů a akcelerátory řešení. Pokud už v produkčním prostředí máte chatboty využívající sadu SDK služby Bot Framework V3, v dohledné budoucnosti budou dál fungovat beze změny. Další informace najdete na stránce s nejčastějšími dotazy ke službě Bot Framework.

 • Úroveň Premium funkce zasílání zpráv Service Bus zajišťuje všechny funkce zasílání zpráv front a témat Azure Service Bus s předvídatelným a opakovatelným výkonem, vyšší propustností a zvýšenou dostupností. Úroveň Premium používá model přiřazování vyhrazených prostředků pro zajištění izolace úloh a konzistentní výkon. Vzhledem k tomu, že výpočetní a paměťové prostředky na úrovni Premium jsou vyhrazené, neúčtují se na rozdíl od ostatních úrovní žádné transakční poplatky za zprávy. Všechny transakce jsou zahrnuté do přidělení jednotek zpráv.