Nejčastější dotazy k převodu Azure ze smlouvy Enterprise na smlouvu se zákazníkem Microsoftu

Microsoft představuje nový způsob podnikání, který zjednoduší a vylepší vaše prostředí Azure.

Nová digitální smlouva se zákazníkem Microsoftu zjednodušuje prostředí pro nákupy v Azure a snižuje administrativní zátěž. Jakmile ji přijmete, můžete své služby Azure hned převést bez jakéhokoli přerušení a začnete dostávat měsíční faktury. Potom můžete využít nové možnosti správy nákladů a faktur, které vám pomůžou porozumět nákladům na Azure a optimalizovat je na stejném portálu, na kterém spravujete své služby Azure. Získáte stejné konzistentní prostředí bez ohledu na to, jakým způsobem provedete nákup – prostřednictvím Microsoftu, partnerů, nebo přímo.

Vytvoření objednávky a přijetí smlouvy

 • Smlouva se zákazníkem Microsoftu je časově neomezený kontrakt pro transakční nákupy. Smlouvu najdete na hypertextovém odkazu ve vašem návrhu.
 • Ne. Jakmile přijmete smlouvu se zákazníkem Microsoftu, už nebudete muset prodlužovat platnost registrace smlouvy Enterprise, ze které jste přešli.
 • V části Správa nákladů a fakturace na webu Azure Portal najdete smlouvy přidružené k vašemu fakturačnímu účtu. Na stránce Vlastnosti přejděte do části Nastavení a potom klikněte na kartu Smlouvy.
 • Plán Microsoft Azure poskytuje v rámci smlouvy se zákazníkem Microsoftu přístup ke službám Azure za standardní sazby průběžných plateb. Další informace najdete tady.
 • Plán Microsoft Azure pro vývoj a testování poskytuje předplatitelům sady Visual Studio zlevněné sazby pro vývoj a testování úloh v Azure. Tento plán funguje na bázi průběžných plateb s omezenými smlouvami o úrovni služeb. Další informace najdete tady.
 • Pokud váš návrh vyprší před tím, než vytvoříte objednávku, kontaktujte zástupce Microsoftu.
 • Pomocí odkazu pro úpravy můžete aktualizovat fakturační údaje a primární kontakt. Zemi účtu tímto způsobem změnit nejde, musíte se obrátit na zákaznickou podporu.

Přechod na nový fakturační účet

 • Jakmile vaše organizace přijme smlouvu se zákazníkem Microsoftu, vytvoří se nový fakturační účet. Nový fakturační účet nabízí vylepšené funkce fakturace a správy nákladů prostřednictvím zjednodušeného a sjednoceného prostředí pro správu.
 • Fakturaci předplatných Azure musíte převést z registrace smlouvy Enterprise na nový fakturační účet.
 • Váš nový fakturační účet podporuje pouze správce fakturace z tenanta vaší organizace. Pokud jsou správci fakturace v rámci vaší registrace smlouvy Enterprise součástí tenanta, získají během přechodu přístup k novému fakturačnímu účtu. Pokud nejsou součástí tenanta, musíte je do tenanta pozvat, abyste jim mohli udělit přístup k novému fakturačnímu účtu.
 • Služby Azure ve vašem předplatném poběží i nadále bez přerušení. Převedeme pouze fakturační vztah pro vaše předplatná Azure. Stávající prostředky, skupiny prostředků ani skupiny pro správu to neovlivní.
 • Pokud na nový fakturační účet nepřejdete dříve, než vyprší platnost vaší registrace smlouvy Enterprise, služby Azure v registraci poběží i nadále bez přerušení, ale budou se za ně účtovat maloobchodní ceny.
 • Ne. Jakmile se fakturace vašich předplatných Azure převede na nový fakturační účet, nemůžete se vrátit zpět ke své registraci smlouvy Enterprise.
 • Pokud chcete nastavení dokončit, musíte převést fakturaci předplatných Azure z registrace smlouvy Enterprise na nový fakturační účet. K tomu je potřeba mít u předplatných Azure oprávnění k fakturaci. Toto oprávnění mají pouze podnikoví správci registrace.
 • Můžete požádat stávajícího podnikového správce, aby z vás podnikového správce udělal.
 • Na nový fakturační účet se převedou také všechny rezervace Azure ve vaší registraci smlouvy Enterprise. Během přechodu nedojde k žádným změnám slev za rezervace, které se u vašich předplatných uplatňují.

Správa nového fakturačního účtu

 • Jakmile přijmete smlouvu se zákazníkem Microsoftu, vytvoří se pro vás fakturační účet. Pomocí svého fakturačního účtu můžete sledovat náklady na služby Azure a spravovat fakturaci.

  Každý fakturační účet má alespoň jeden fakturační profil, který umožňuje spravovat faktury a způsob platby. Fakturační profil se nastaví po přijetí smlouvy. Pro každý fakturační profil se generují měsíční faktury, které obsahují všechny příslušné poplatky za předchozí měsíc.

  Každý fakturační profil ve výchozím nastavení obsahuje jeden oddíl faktury. Můžete vytvářet další oddíly faktury, které vám umožní snadno sledovat a přidělovat náklady podle vašich potřeb, například pro jednotlivé projekty, oddělení nebo vývojová prostředí. Tyto oddíly se zobrazí na faktuře a budou odrážet využití jednotlivých předplatných a nákupy, které jste k nim přiřadili.

  Získejte další informace o tom, jak začít pracovat s novým fakturačním účtem.

 • Na začátku kalendářního měsíce se pro každý fakturační profil vygeneruje měsíční faktura. Faktura se odešle e-mailem vlastníkům fakturačního profilu, přispěvatelům fakturačního profilu a správcům faktur.

  Každý fakturační profil má vlastní způsob platby za faktury. Pokud máte k dispozici kredity Azure, automaticky se použijí ke snížení vaší dlužné částky. Pokyny pro platbu najdete na faktuře.

 • Faktury se generují kolem 5. dne každého měsíce a odesílají se vlastníkům fakturačního profilu, přispěvatelům fakturačního profilu a správcům faktur.
 • Pokyny pro platbu najdete na faktuře. Pokud máte k dispozici kredity Azure, automaticky se použijí ke snížení vaší dlužné částky.
 • Ano, můžete vytvářet oddíly faktury, které slouží k uspořádání nákladů na faktuře.

  Každý fakturační profil ve výchozím nastavení obsahuje jeden oddíl faktury. Můžete vytvářet další oddíly faktury, které vám umožní snadno sledovat a přidělovat náklady podle vašich potřeb, například pro jednotlivé projekty, oddělení nebo vývojová prostředí. Tyto oddíly se zobrazí na faktuře a budou odrážet využití jednotlivých předplatných a nákupy, které jste k nim přiřadili.

  Získejte další informace o oddílech faktury.

Řešení potíží a chyb

 • Pokud chcete provést nastavení, potřebujete přístup správce EA pro zápis. Tato zpráva se vám může zobrazit, pokud máte přístup jen pro čtení. Pokud máte vícero přihlašovacích údajů, ujistěte se, že se přihlašujete pomocí e-mailu, který má přístup správce EA.
 • Pokud chcete provést nastavení, ve smlouvě se zákazníkem Microsoftu musíte být uvedení jako vlastník fakturačního profilu. Vlastníkem fakturačního profilu se stáváte automaticky na základě identity, pod kterou jste byli přihlášení, když jste přijímali smlouvu se zákazníkem Microsoftu.

  E-mail, který jste použili při přijímání smlouvy se zákazníkem Microsoftu, může být přidružený ke 2 různým identitám – k pracovnímu/školnímu účtu (říká se mu také účet AAD nebo účet organizace) a k účtu Microsoftu (říká se mu také osobní účet). Pokud se vám podařilo smlouvu úspěšně přijmout a zadat objednávku, použili jste pracovní/školní účet a musíte se na web Azure Portal přihlásit pomocí této identity.

  Pokud se vám zobrazuje tato chybová zpráva, možná jste přihlášení pomocí identity účtu Microsoftu přidružené k tomuto e-mailu. Bude potřeba, abyste se odhlásili a potom se přihlásili za použití pracovního/školního účtu. Když se budete znovu přihlašovat, nezapomeňte zadat e-mailovou adresu, místo abyste vybrali tu, která se vyplní automaticky.

  Přečtěte si další informace o přístupu nutném k provedení tohoto nastavení.