Jak se mi bude fakturovat použití úrovně S1?

Za všechna rozhraní API v úrovni S1 se účtuje paušální poplatek 5 USD za 1000 transakcí. Další informace o cenách Azure Maps

Související otázky a odpovědi

 • Konfiguraci účtu Azure Maps můžete změnit kdykoli. Pokyny ohledně provádění změn na webu Azure Portal najdete v dokumentaci ke správě cenové úrovně účtu Azure Maps.

 • Zjistěte, jak mapovat vlastní doménu.

 • Mapování polohy peeringu na zóny pro ExpressRoute najdete v dokumentaci ke službě ExpressRoute.

 • Při používání služby Site Recovery se vám budou účtovat poplatky za licence Site Recovery, úložiště Azure, transakce úložiště a přenos odchozích dat. Licence Site Recovery je pro jednu chráněnou instanci, kde instancí je virtuální počítač nebo fyzický server.

  • Pokud se disk virtuálního počítače replikuje do standardního účtu úložiště, poplatek za Azure Storage je za využití úložiště. Pokud zdrojový disk má například velikost 1 TB a využije se 400 GB úložiště, Site Recovery vytvoří v Azure virtuální pevný disk s 1 TB, ale účtuje se 400 GB úložiště (plus místo v úložišti využité pro protokoly replikace).
  • Pokud se disk virtuálního počítače replikuje do účtu Premium Storage, poplatek za Azure Storage je za velikost zřízeného úložiště zaokrouhleného na nejbližší možnost disku Premium Storage. Pokud zdrojový disk má například velikost 50 GB, Site Recovery vytvoří v Azure disk 50 GB a Azure ho namapuje na nejbližší disk Premium Storage (P10). Náklady se vypočtou pro P10, a nikoli pro velikost disku (50 GB). Další informace. Pokud používáte Premium Storage, vyžaduje se také účet Standard Storage pro protokolování replikace a za místo v úložišti úrovně Standard pro tyto protokoly se také účtuje.
  • Disky se vytvoří až při testovacím převzetí služeb při selhání nebo při převzetí služeb při selhání. Ve stavu replikace se účtují poplatky za úložiště v kategorii Objekt blob stránky a disk podle cenové kalkulačky pro Storage. Tyto poplatky vycházejí z typu úložiště (Premium nebo Standard) a typu redundance dat, včetně LRS, GRS, RA-GRS a dalších možností.

  Pokud je vybraná možnost použití spravovaných disků při převzetí služeb při selhání, po převzetí služeb při selhání nebo testovacím převzetí služeb při selhání se účtují poplatky za spravované disky. Během replikace se poplatky za spravované disky neúčtují. V průběhu replikace se účtují poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky. Tyto poplatky vycházejí z typu úložiště (Premium nebo Standard) a typu redundance dat (LRS, GRS, RA-GRS a další). Příklad: Virtuální počítač, který se replikuje do služby Premium Storage se 128GB diskem s operačním systémem a 500GB datovým diskem: 1. Během replikace: Účtují se poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky pro velikosti disků Premium Storage P10 a P20. Velikost replikovaných disků (128 GB a 500 GB) se pro účely fakturace zaokrouhlí na nejbližší velikost nespravovaného disku Premium – P10 (128 GB) a P20 (512 GB). Použije se také standardní účet úložiště pro protokolování rozdílových změn během replikace. Účtují se také poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky, a to na základě velikosti úložiště úrovně Standard využitého pro tyto protokoly. 2. Během testovacího převzetí služeb při selhání nebo po převzetí služeb při selhání na spravované disky: Účtují se poplatky za spravované disky úrovně Premium velikosti P10 a P20. Příklad: Virtuální počítač, který se replikuje na úložiště úrovně Standard s 32GB diskem s operačním systémem a 250GB datovým diskem: 1. Během replikace: Účtují se poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky pro úložiště úrovně Standard. 2. Během testovacího převzetí služeb při selhání nebo po převzetí služeb při selhání na spravované disky: Účtují se poplatky za spravované disky úrovně Standard velikosti S4 (32 GB) a S15 (256 GB). Jak vidíte, velikost disků (32 GB a 250 GB) se zaokrouhlila na nejbližší velikost spravovaného disku úrovně Standard – S4 (32 GB) a S15 (256 GB).

  • Pokud možnost použití spravovaných disků při převzetí služeb při selhání není vybraná, po převzetí služeb při selhání se účtují poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky podle cenové kalkulačky pro Storage. Tyto poplatky vycházejí z typu úložiště (Premium nebo Standard) a typu redundance dat, včetně LRS, GRS, RA-GRS a dalších možností.
  • Transakce úložiště se účtují během pravidelné replikace a pro běžné operace virtuálních počítačů po převzetí služeb při selhání nebo testovacím převzetí služeb při selhání. Tyto poplatky jsou ale zanedbatelné. Náklady se také účtují při testovacím převzetí služeb při selhání, kdy se účtuje za virtuální počítače, úložiště, přenosy a transakce úložiště.
 • Mapa závislostí cloudových služeb (CSDM) zachycuje nejdůležitější systémové závislosti, které mohou u vašich cloudových služeb ovlivňovat odesílání a příjem dat. Díky nim dokážou pracovníci IT rozpoznat možné problémy dříve, než nastanou. A pokud problémy nastanou, pomáhají mapy při jejich rychlejším řešení.

 • Při každém přístupu uživatele k vaší aplikaci se pomocí dotazu DNS namapuje název vaší služby k její IP adrese. Traffic Manager poskytuje různé odpovědi na různé dotazy DNS a umožňuje tak směrovat příchozí provoz napříč několika hostovanými službami Azure spuštěnými ve stejném datacentru nebo i v různých datacentrech po celém světě. Traffic Manager poskytuje řadu metod směrování provozu, včetně funkcí pro výkon, převzetí služby při selhání a kruhové dotazování. Tím, že je budete používat pro efektivní správu provozu, můžete zajistit vysoký výkon, dostupnost a odolnost vašich aplikací.