Došlo v sadě Bot Builder SDK V4 k nějakým změnám služby Language Understanding?

U služby Language Understanding (LUIS) v sadě Bot Builder SDK V4 došlo pouze k jedné změně. U vrácených výsledků se změnilo schéma ze statického na schéma pro konkrétní aplikaci, čímž se zjednodušuje použití schématu a dlouhodobě i vývoj.

Azure Bot Service

Související otázky a odpovědi