Proč omezujete záměry a entity?

Za účelem dodržování osvědčených postupů služba Language Understanding (LUIS) omezuje záměry a entity. Například příliš mnoho podobných záměrů může službě LUIS znesnadnit jejich rozlišování. Aktuální omezení jsou 500 záměrů, 100 entit ML a 50 entit seznamu. Pokud vaše aplikace překračuje omezení modelu služby Language Understanding, zvažte použití aplikace odbavení služby Language Understanding nebo kontejneru služby Language Understanding.

Azure Bot Service

Související otázky a odpovědi