Existuje bezplatná verze Azure Multi-Factor Authentication pro správce?

Globálním správcům Azure nabízíme zdarma určitou část funkcí Azure Multi-Factor Authentication za předpokladu, že odpovídající služba Azure Active Directory nebyla zřízena se službou Azure Multi-Factor Authentication pro uživatele adresářových služeb.

Multi-Factor Authentication

Související otázky a odpovědi

  • Základem fakturace je počet uživatelů, pro které se služba Multi-Factor Authentication používá.

  • Model fakturace nebo použití vázaného na uživatele nebo na ověřování se volí při vytváření poskytovatele služby Multi-Factor Authentication na portálu Microsoft Azure Classic. Je to prostředek založený na spotřebě, který se fakturuje oproti předplatnému Azure dané organizace, obdobně jako virtuální počítače nebo weby.

  • Model fakturace se vybírá při vytváření prostředku a po jeho zřízení se nedá změnit. Je ale možné vytvořit nový prostředek služby Multi-Factor Authentication, který ten původní nahradí. Mějte prosím na paměti, že uživatelská nastavení a možnosti konfigurace se na nový prostředek přenést nedají.

  • Všechny poplatky jsou zahrnuté do ceny za službu vázané na uživatele nebo na ověřování. Pokud se používá Azure Multi-Factor Authentication, organizacím se neúčtují jednotlivé uskutečněné telefonní hovory nebo textové zprávy odeslané uživatelům. Majitelům telefonů můžou telefonní operátoři za přijaté hovory nebo textové zprávy účtovat např. poplatky spojené s roamingem.