Pokud byla moje webová nebo pracovní role nasazená míň než hodinu, kolik se mi bude účtovat?

Cloudové služby se účtují podle doby trvání, po kterou jsou nasazené. Při nasazení vaší instance po dobu kratší než jedna hodina nebo několik hodin a část hodiny se vám bude účtovat jenom tento čas. Azure při vyúčtování nezaokrouhluje započaté hodiny na celé hodiny – zaplatíte přesně čas, po který byla instance cloudové služby spuštěná.

Cloud Services

Související otázky a odpovědi

  • I když mají obě instance A7 i A8 osm virtuálních jader a 56 GB paměti RAM, instance A8 navíc nabízí výhodu dodatečné sítě InfiniBand 32 Gb/s s technologií přímého přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA), která zajišťuje maximální efektivitu paralelních aplikací MPI.

  • Síť InifiniBand se dá použít pro aplikace s vysokým výkonem, které vyžadují nízkou latenci a vysokou propustnost komunikace mezi výpočetními instancemi. Běžným příkladem jsou paralelní aplikace používající rozhraní MPI (Message Passing Interface).

  • Ne, uvedené ceny jsou bez daně, takže daň se k nim připočte.

  • Podle potřeby. Při stavu Zastaveno (přidělení zrušeno) se vám nic neúčtuje. Při stavu Zastaveno (přiděleno) se vám pořád účtují přidělená jádra. StavFakturovánoPodrobnosti| | |Spouštění|Ano|Úvodní počáteční stav cloudových služeb, když procházejí spouštěcím cyklem. Toto období se účtuje, protože cloudové služby jsou spuštěné.| |Běžící (Spuštěno)|Ano|Stav, kdy jsou spuštěné cloudové služby.| |Zastaveno|Ano|Cloudová služba ve stavu Zastaveno jenom zastaví hostitelské procesy rolí ve virtuálních počítačích, ale samotné virtuální počítače budou dál běžet a budeme vám účtovat přidělená jádra. Poznámka – Pokud chcete cloudovou službu nastavit do stavu Zastaveno, použijte možnost Zastavit na webu Microsoft Azure Portal.| |Odstraněno (přidělení zrušeno)|Ne|Jádra už nejsou přidělená ke cloudovým službám a už se neúčtují. Poznámka: Jediným způsobem, jak zastavit všechny virtuální počítače v cloudové službě, je odstranit přípravná i provozní nasazení.|

  • Ne. Síť InfiniBand v instancích A8 a A9 se používá jenom k propojení výpočetních instancí uvnitř stejného nasazení Cloud Services. Aplikace náročné na výpočetní výkon běžící v těchto instancích tak můžou komunikovat s maximální efektivitou.

  • Síť InifiniBand se dá použít pro aplikace s vysokým výkonem, které vyžadují nízkou latenci a vysokou propustnost komunikace mezi výpočetními instancemi. Běžným příkladem jsou paralelní aplikace používající rozhraní MPI (Message Passing Interface).