Účtujete mi něco, když je moje nasazená instance ve stavu Zastaveno?

Podle potřeby. Při stavu Zastaveno (přidělení zrušeno) se vám nic neúčtuje. Při stavu Zastaveno (přiděleno) se vám pořád účtují přidělená virtuální jádra (ne však samotná softwarová licence). Kompletní informace o stavech virtuálních počítačů najdete tady. StavFakturovánoPodrobnosti| | |Spouštění|Ano|Úvodní počáteční stav virtuálních počítačů, když procházejí spouštěcím cyklem. Toto období se účtuje, protože virtuální počítače jsou spuštěné.| |Běžící (Spuštěno)|Ano|Stav, kdy je virtuální počítač spuštěný.| |Zastaveno|Ano|Účtují se vám přidělená jádra, ne licence softwaru. Poznámka: Pokud chcete změnit stav virtuálního počítače na Zastaveno, použijte možnost vypnutí ve virtuálním počítači, a ne z portálu Microsoft Azure Classic.| |Odstraněno (přidělení zrušeno)|Ne|Jádra už nejsou přidělená k virtuálnímu počítači a už se neúčtují. Poznámka: Jediným způsobem, jak zastavit všechny virtuální počítače v cloudové službě, je odstranit přípravná i provozní nasazení.|

Služba Virtual Machines

Související otázky a odpovědi

  • Dočasný disk je úložiště připojené přímo k nasazenému virtuálnímu počítači. Po vypnutí virtuálního počítače se data na dočasném disku ztratí. Pokud potřebujete trvalé úložiště, existuje celá řada dostupných typů a velikostí trvalých datových disků, které se účtují samostatně. Informace najdete v cenách za úložiště. Jako úložiště trvalých virtuálních počítačů doporučujeme používat službu Managed Disks a zajistit si tak výhody lepších funkcí správy, škálovatelnosti, dostupnosti a zabezpečení.

  • Ano, pokud máte Software Assurance, můžete díky mobilitě licencí používat vlastní licenci pro všechny serverové produkty, které podporují Virtual Machines.

  • Informace o NSG

  • Zjistěte, jak nakonfigurovat automatické škálování.