Když budu v určitém dni používat nejdřív dvě jednotky streamování a později čtyři jednotky streamování, jaká cena se mi naúčtuje?

Poplatky se vám budou účtovat na základě nejvyššího počtu jednotek streamování zprovozněných v každém dni. V uvedeném příkladu se vám za tento den budou účtovat čtyři jednotky streamování.

Media Services

Související otázky a odpovědi

 • Přidání rezervovaných jednotek médií k vašemu účtu zajistí možnost souběžného zpracování několika souborů. Změna typu rezervované jednotky médií ovlivní rychlost, s jakou se soubory zpracují. Pokud váš účet má třeba tři rezervované jednotky médií typu S1, je možné souběžně zpracovat až tři soubory. Změnou typu rezervované jednotky médií na S3 zajistíte rychlejší zpracování jednotlivých souborů. Další informace najdete v naší dokumentaci.

 • Oba okraje vstupního videa se musí vejít do podporovaného vstupního rozlišení každého měřiče. Například video s rozlišením 600×481 přesahuje maximální rozlišení 640×480 měřiče S1 tím, že oba okraje jsou větší než 480, a proto by se měřilo podle měřiče S2.

 • Ano. Můžete si koupit několik jednotek streamování pro streamování obsahu.

 • Závisí na aktuálním stavu kanálu. Možné hodnoty:

  • Zastaveno: Toto je počáteční stav kanálu po jeho vytvoření. V tomto stavu je možné aktualizovat vlastnosti kanálu, ale streamování není povolené.
  • Spouštění: Kanál se spouští. V tomto stavu nejsou povolené žádné aktualizace ani streamování. Pokud dojde k chybě, kanál se vrátí do stavu Zastaveno.
  • Běžící (Spuštěno): Kanál dokáže zpracovávat živé streamy.
  • Zastavování: Kanál se zastavuje. V tomto stavu nejsou povolené žádné aktualizace ani streamování.
  • Odstraňování: Kanál se odstraňuje. V tomto stavu nejsou povolené žádné aktualizace ani streamování. Následující tabulka uvádí přiřazení stavů kanálu k režimu fakturace. |Stav kanálu|Indikátory v uživatelském rozhraní portálu|Fakturováno?| |---|---|---| |Spouštění|Spouštění|Ne (přechodný stav)| |Běžící (Spuštěno)|Připraveno (žádný běžící program) nebo Streamování (nejméně jeden běžící program)|Ano| |Zastavování|Zastavování|Ne (přechodný stav)| |Zastaveno|Zastaveno|Ne|
 • Ne, budou se vám účtovat jenom výstupní minuty plus počet rezervovaných jednotek médií. Další podrobnosti najdete v příkladu níž.

 • Jednotka streamování poskytuje vyhrazenou sadu prostředků pro streamování obsahu, přičemž každá jednotka zvyšuje zaručenou propustnost šířky pásma až o 200 Mb/s.