Používám Azure Site Recovery už víc než měsíc. Získám i tak prvních 31 dní pro každou chráněnou instanci zadarmo?

Ano, nevadí, jak dlouho používáte Azure Site Recovery. U chráněných instancí se neúčtují žádné poplatky za Azure Site Recovery za prvních 31 dní. Pokud jste třeba posledních 6 měsíců chránili 10 instancí a připojíte k Azure Site Recovery 11. instanci, nebudete prvních 31 dní platit za 11. instanci žádné poplatky za Azure Site Recovery. Za prvních 10 instancí se dál budou účtovat poplatky za Azure Site Recovery, protože jsou chráněné déle než 31 dní.

Azure Site Recovery

Související otázky a odpovědi

  • Windows Server byste měli licencovat prostřednictvím vaší smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).

  • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

  • Windows Server je možné licencovat prostřednictvím smlouvy SPLA nebo prostřednictvím licence koncového uživatele, pokud mají nárok na výhodu Disaster Recovery programu Software Assurance.

  • Zvýhodněné hybridní využití Azure se vztahuje na všechny zákazníky s aktivním programem Software Assurance a je možné ho aktivovat v Azure bez ohledu na to, jak se Azure získává (smlouva Enterprise, Cloud Solution Provider a další).

  • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure vám pomůže využít vaše licence v místním prostředí i cloudu na maximum. Umožňuje využít vaše licence na Windows Server s programem Software Assurance pro virtuální počítače se základní výpočetní sazbou. Výsledkem jsou úspory ve výši 40 % i víc napříč všemi oblastmi Azure. Využijte zvýhodněné hybridní využití při migraci serverů Windows do Azure. Další informace.

  • Další informace nejdete v licenčních podmínkách aplikace jiného výrobce.