Jak pro virtuálního asistenta povolit řeč?

Informace o povolení řeči pro virtuálního asistenta služby Bot Framework najdete v tomto kurzu: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/tutorials/enable-speech/1_intro/

Azure Bot Service

Související otázky a odpovědi