Jak převést robota V4 na dovednost?

Pokud chcete převést stávajícího robota V4 na dovednost, navštivte adresu https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs.

Služby Azure Bot Service

Související otázky a odpovědi