Jak nakonfigurovat OAuth pro dovednosti produktivity?

Informace o konfiguraci OAuth pro dovednosti produktivity (Kalendář, E-mail nebo Úkoly) najdete tady: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/skills/manualauthsteps/

Služby Azure Bot Service

Související otázky a odpovědi

  • Při vytváření nových konverzačních prostředí použijte sadu SDK služby Bot Framework V4. Zatímco modely dialogů v sadě SDK služby Bot Framework V3 připadaly zákazníkům příliš rigidní a omezující, sada SDK služby Bot Framework V4 je modulární a rozšiřitelná. Poskytuje základ pro šablony chatbotů a akcelerátory řešení. Pokud už v produkčním prostředí máte chatboty využívající sadu SDK služby Bot Framework V3, v dohledné budoucnosti budou dál fungovat beze změny. Další informace najdete na stránce s nejčastějšími dotazy ke službě Bot Framework.

  • Microsoft poskytuje výkonnou konverzační umělou inteligenci a porozumění přirozenému jazyku, opensourcový Bot Framework, podporu na podnikové úrovni a kompletní kontrolu nad vašimi daty a jejich vlastnictví.

  • Služba QnA Maker pomáhá vytvářet chatboty, kteří konverzačně odpovídají na otázky pokryté ve vaší dokumentaci, podobně jako stránka s nejčastějšími dotazy. Další informace o principech fungování služby QnA Maker

  • Virtuální asistent se liší od Cortany, Alexy nebo Asistenta Google, protože umožňuje vytvořit virtuálního asistenta, který ztělesňuje charakter vaší značky. Kromě toho zajišťuje vlastnictví všech dat vzniklých v důsledku interakcí se zákazníky přes širokou škálu kanálů.

  • Ano, roboti podporují řeč prostřednictvím kanálu Direct Line Speech.

  • Informace o použití klienta virtuálního asistenta pro Android najdete tady: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/samples/vaclient_android/

    Komplexní sadu funkcí klienta virtuálního asistenta pro Android najdete tady: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/samples/vaclient_android/