Jak mám licencovat Windows Server, když potřebuji spouštět obnovené instance v sekundární lokalitě?

Servery musí být plně licencované s licencemi na Windows Server. Pokud zákazník má aktivní krytí Software Assurance pro Windows Server v primární lokalitě, může v sekundární lokalitě prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance nasadit Windows Server jenom pro účely zotavení po havárii v neprodukčním prostředí. To, zda využití ze strany zákazníka splňuje kritéria výhody Disaster Recovery programu Software Assurance, zjistíte v příslušných užívacích právech k produktu (PUR).

Azure Site Recovery

Související otázky a odpovědi

  • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

  • Windows Server byste měli licencovat prostřednictvím vaší smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).

  • Windows Server je možné licencovat prostřednictvím smlouvy SPLA nebo prostřednictvím licence koncového uživatele, pokud mají nárok na výhodu Disaster Recovery programu Software Assurance.

  • Zvýhodněné hybridní využití Azure se vztahuje na všechny zákazníky s aktivním programem Software Assurance a je možné ho aktivovat v Azure bez ohledu na to, jak se Azure získává (smlouva Enterprise, Cloud Solution Provider a další).

  • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure vám pomůže využít vaše licence v místním prostředí i cloudu na maximum. Umožňuje využít vaše licence na Windows Server s programem Software Assurance pro virtuální počítače se základní výpočetní sazbou. Výsledkem jsou úspory ve výši 40 % i víc napříč všemi oblastmi Azure. Využijte zvýhodněné hybridní využití při migraci serverů Windows do Azure. Další informace.

  • Další informace nejdete v licenčních podmínkách aplikace jiného výrobce.