Jak často se mi budou nákupy na Azure Marketplace fakturovat?

Zákazníkům se smlouvou Enterprise budou mít v případě konkrétních služeb, které jsou uvedené tady, se dostupné prostředky peněžních závazků nejprve sníží o celkové náklady na tyto služby v měsíci, kdy se využijí. Není-li k dispozici žádný peněžní závazek, budou se tyto poplatky fakturovat čtvrtletně jako nedoplatky. Všechny nabídky Azure Marketplace, které se neodečítají z peněžního závazku, se budou fakturovat čtvrtletně jako nedoplatky. Dostupné prostředky peněžních závazků se nejprve sníží o celkové náklady na tyto služby v měsíci, kdy se využijí. Není-li k dispozici žádný peněžní závazek, budou se tyto poplatky fakturovat čtvrtletně jako nedoplatky. Veškeré nabídky Azure Marketplace, které se neodečítají od peněžních závazků, se budou fakturovat čtvrtletně jako nedoplatky. Zákazníkům MOSP (tj. přímým zákazníkům webu) se bude poplatek každý měsíc strhávat z platební karty, kterou mají uvedenou v profilu předplatného Azure.

Související otázky a odpovědi

  • Dočasný disk je úložiště připojené přímo k nasazenému virtuálnímu počítači. Po vypnutí virtuálního počítače se data na dočasném disku ztratí. Pokud potřebujete trvalé úložiště, existuje celá řada dostupných typů a velikostí trvalých datových disků, které se účtují samostatně. Informace najdete v cenách za úložiště. Jako úložiště trvalých virtuálních počítačů doporučujeme používat službu Managed Disks a zajistit si tak výhody lepších funkcí správy, škálovatelnosti, dostupnosti a zabezpečení.

  • Po dobu 12 měsíců od upgradu předplatného máte zdarma určitá množství oblíbených produktů, jako jsou výpočetní prostředky, síťové služby, úložiště a databáze. Po uplynutí 12 měsíců zůstanou všechny produkty, které budete používat, nadále v provozu a budou se vám účtovat podle standardních tarifů průběžných plateb.

  • Při registraci předplatného Azure for Students musíte zadat telefonní číslo a svou e-mailovou adresu poskytnutou vaší vzdělávací organizací (například vaše_jméno@vaše_škola.edu).

  • Úroveň Premium funkce zasílání zpráv Service Bus je účtovaná paušální denní sazbou za každou zakoupenou jednotku zasílání zpráv. Názvové prostory vytvořené s úrovní Premium můžou mít 1, 2 nebo 4 jednotky zasílání zpráv, z nichž každá zahrnuje stanovený počet účtovaných jednotek zasílání zpráv za den. Počet zakoupených jednotek zasílání zpráv můžete u názvových prostorů Premium kdykoli změnit, ale denní sazba se odvíjí od maximálního počtu jednotek zasílání zpráv přiřazených k názvovému prostoru kdykoli během dne.

  • Navštivte webové prodejní místo Azure Marketplace a projděte si širokou škálu kvalitních podnikových aplikací a řešení, které jsou certifikované a optimalizované pro provoz v Azure. K Azure Marketplace můžete také získat přístup prostřednictvím Portál pro správu Azure, a to v části Vytvořit prostředek. Další informace získáte po kliknutí sem.

  • Aktivní zařízení v konkrétní mobilní službě se jednoznačně identifikují pomocí ID instalace. U fyzických zařízení je ID instalace obvykle trvalé, pokud uživatel aplikaci neodinstaluje. U emulátorů zařízení implementace emulátoru vždycky zkontroluje, jestli se při spuštění aplikace ohlásilo stejné, nebo nové ID instalace.