Jak se počítá měření zpráv propojení?

Každá zpráva přijatá propojením nebo odeslaná do propojení se počítá jako fakturovatelná zpráva. Fakturovatelná zpráva je datový rámec obsahující nejvýše 64 kB. Pokud zpráva přesáhne 64 kB, jako třeba v případě odpovědi HTTP, která vrací obrázek, počítá se každých dalších 64 kB jako další fakturovatelná zpráva. U běžné služby propojení, která implementuje schéma žádostí a odpovědí, žádost nejdřív přejde do služby propojení a potom do vlastní služby. Odpověď se pak vrací stejnou cestou. To představuje nejméně čtyři fakturovatelné zprávy. V případě služby vícesměrového vysílání se 4 naslouchacími procesy se zpráva odeslaná službě propojení počítá jako 1 zpráva a 4 zprávy odeslané naslouchacím procesům se také počítají každá jako jedna zpráva. Výsledkem je tedy 5 zpráv.

Service Bus

Související otázky a odpovědi

 • Úroveň Premium funkce zasílání zpráv Service Bus je účtovaná paušální denní sazbou za každou zakoupenou jednotku zasílání zpráv. Názvové prostory vytvořené s úrovní Premium můžou mít 1, 2 nebo 4 jednotky zasílání zpráv, z nichž každá zahrnuje stanovený počet účtovaných jednotek zasílání zpráv za den. Počet zakoupených jednotek zasílání zpráv můžete u názvových prostorů Premium kdykoli změnit, ale denní sazba se odvíjí od maximálního počtu jednotek zasílání zpráv přiřazených k názvovému prostoru kdykoli během dne.

 • Zprostředkované připojení se definuje jedním z těchto způsobů:

  1. Připojení AMQP klienta k tématu, předplatnému, frontě nebo centru Event Hub služby Service Bus
  2. Volání HTTP při příjmu zprávy z tématu nebo fronty Service Bus, které má hodnotu časového limitu příjmu větší než nula. Microsoft účtuje nejvyšší počet souběžných zprostředkovaných připojení, která překročí zahrnuté množství (1 000 připojení na úrovni Standard a Premium). Špičky se měří po hodinách. Výsledek měření se vydělí 730 hodinami za měsíc a přičte se k měsíčnímu fakturačnímu období. Zahrnuté množství (1 000 hodin zprostředkovaných připojení za měsíc) se na konci fakturačního období porovná s úhrnem poměrných hodinových špiček. Příklady:
  3. 5 000 klientů se připojuje přes samostatné připojení AMQP, přijímá příkazy z tématu služby Service Bus a odesílá události do front. Pokud jsou všichni klienti připojení 12 hodin denně, budou se za připojení účtovat následující poplatky (navíc k ostatním poplatkům za službu Service Bus): 5 000 připojení × 12 hodin × 30,5 dnů / 730 = 2 500 zprostředkovaných připojení. Protože máte měsíčně povolených 1 000 zprostředkovaných připojení, bude se vám účtovat 1 500 zprostředkovaných připojení.
  4. 5 000 klientů přijímá zprávy z fronty služby Service Bus přes protokol HTTP s nenulovým časovým limitem. Pokud jsou všechna zařízení připojená 12 hodin denně, budou se za připojení účtovat následující poplatky (navíc k ostatním poplatkům za službu Service Bus): 5 000 připojení pro přijetí přes protokol HTTP × 12 hodin denně × 30,5 dnů / 730 hodin = 2 500 zprostředkovaných připojení.
 • Úroveň Premium funkce zasílání zpráv Service Bus zajišťuje všechny funkce zasílání zpráv front a témat Azure Service Bus s předvídatelným a opakovatelným výkonem, vyšší propustností a zvýšenou dostupností. Úroveň Premium používá model přiřazování vyhrazených prostředků pro zajištění izolace úloh a konzistentní výkon. Vzhledem k tomu, že výpočetní a paměťové prostředky na úrovni Premium jsou vyhrazené, neúčtují se na rozdíl od ostatních úrovní žádné transakční poplatky za zprávy. Všechny transakce jsou zahrnuté do přidělení jednotek zpráv.

 • Ano. Za odesílání událostí přes HTTP se neúčtují žádné poplatky za připojení, bez ohledu na počet odesílajících systémů nebo zařízení. Poplatky za zprostředkované připojení generují události přijímané přes HTTP s časovým limitem větším než nula, kterým se taky někdy říká dlouhý interval dotazování. Připojení AMQP generují poplatky za zprostředkované připojení bez ohledu na to, jestli se připojení použije k odeslání nebo přijetí. U názvového prostoru na úrovni Basic se za 100 zprostředkovaných připojení neúčtují žádné poplatky. To je taky maximální počet zprostředkovaných připojení povolených u předplatného Azure. Prvních 1 000 zprostředkovaných připojení ve všech názvových prostorech na úrovni Standard předplatného Azure je zahrnuto bez dalších poplatků (kromě základního poplatku). Tyto limity stačí na pokrytí mnoha scénářů zasílání zpráv mezi službami. Poplatky za zprostředkované připojení většinou připadají v úvahu obvykle jenom tehdy, když plánujete použít připojení přes AMQP nebo HTTP s dlouhým intervalem dotazování u velkého počtu klientů. Třeba když chcete účinněji streamovat nebo umožnit obousměrnou komunikaci s tisíci nebo miliony zařízení nebo instancí aplikací.

 • Jednotka zasílání zpráv je sada vyhrazených prostředků rezervovaných exkluzivně pro názvové prostory úrovně Premium. Tato sada prostředků může poskytovat konzistentní a opakovatelný výkon pro zatížení generovaná zasíláním zpráv. Každý názvový prostor úrovně Premium může mít 1, 2 nebo 4 jednotky zasílání zpráv a přiřazování prostředků roste lineárně: 2 jednotky zasílání zpráv představují dvojnásobek prostředků oproti jedné jednotce zasílání zpráv.

 • Budeme účtovat 64 kB za každé připojení k vašemu naslouchacímu procesu. To se odečte od bezplatných 5 GB, které každý měsíc nabízíme s jednotkami naslouchacího procesu. Poplatek ze jednotku naslouchacího procesu se počítá za hodinu v přírůstcích po 5 minutách. Nebudou vám účtována opakovaná otevření a zavření pro účely vývoje a testování.