Jak Microsoft Azure provádí plánovanou údržbu?

Zjistěte, jak Microsoft provádí plánovanou údržbu.

Služba Virtual Machines

Související otázky a odpovědi

  • Dočasný disk je úložiště připojené přímo k nasazenému virtuálnímu počítači. Po vypnutí virtuálního počítače se data na dočasném disku ztratí. Pokud potřebujete trvalé úložiště, existuje celá řada dostupných typů a velikostí trvalých datových disků, které se účtují samostatně. Informace najdete v cenách za úložiště. Jako úložiště trvalých virtuálních počítačů doporučujeme používat službu Managed Disks a zajistit si tak výhody lepších funkcí správy, škálovatelnosti, dostupnosti a zabezpečení.

  • Ano, pokud máte Software Assurance, můžete díky mobilitě licencí používat vlastní licenci pro všechny serverové produkty, které podporují Virtual Machines.

  • Informace o NSG

  • An Azure Reserved Virtual Machine Instance is an advanced purchase of a virtual machine for one or three years in a specific region. In return for this upfront commitment, you can receive up to 72 percent savings compared to pay-as-you-go pricing. You can cancel an Azure Reserved Virtual Machine Instance any time (up to $50,000 per year). When you cancel, you return the remaining months of a reserved instance back to Microsoft for an early termination fee of 12 percent. The remaining prorated balance, minus the fee, will be refunded to your original purchase. Reserved capacity can also be cancelled any time, and you’ll receive a prorated refund. Learn more about reserved instances and reserved capacity pricing.