Jak se dají optimalizovat fakturační poplatky?

Je několik způsobů, jak se dají aplikace Azure optimalizovat:

 • Nasaďte dvě nebo víc instancí k získání způsobilosti pro smlouvu SLA.
 • Přidělujte výpočetní instance vhodné velikosti podle požadavků aplikací.
 • K odesílání dat do Azure využijte naše bezplatné přenosy příchozích dat.
 • Přidělte výpočetní prostředky a úložiště ve stejné oblasti. Všechny přenosy dat uvnitř oblasti jsou zdarma.
 • Snižte náklady a zvyšte výkon pomocí sítě pro doručování obsahu (CDN).
 • Odstraňte svoji testovací aplikaci hned po dokončení testu. Testovací prostředí Azure není zdarma. Při každém nasazení aplikace (i v testovacím prostředí) se vám účtují poplatky. Dokud si aplikaci netroufnete nasadit do cloudu Azure, můžete ji nasadit taky místně pomocí sady Azure SDK.
 • Přidělte SQL Database správné velikosti podle vašich potřeb.
 • Přečtěte si Začínáme se správou nákladů Azure.

Související otázky a odpovědi

 • Při vytváření nových konverzačních prostředí použijte sadu SDK služby Bot Framework V4. Zatímco modely dialogů v sadě SDK služby Bot Framework V3 připadaly zákazníkům příliš rigidní a omezující, sada SDK služby Bot Framework V4 je modulární a rozšiřitelná. Poskytuje základ pro šablony chatbotů a akcelerátory řešení. Pokud už v produkčním prostředí máte chatboty využívající sadu SDK služby Bot Framework V3, v dohledné budoucnosti budou dál fungovat beze změny. Další informace najdete na stránce s nejčastějšími dotazy ke službě Bot Framework.

 • Úroveň Premium funkce zasílání zpráv Service Bus zajišťuje všechny funkce zasílání zpráv front a témat Azure Service Bus s předvídatelným a opakovatelným výkonem, vyšší propustností a zvýšenou dostupností. Úroveň Premium používá model přiřazování vyhrazených prostředků pro zajištění izolace úloh a konzistentní výkon. Vzhledem k tomu, že výpočetní a paměťové prostředky na úrovni Premium jsou vyhrazené, neúčtují se na rozdíl od ostatních úrovní žádné transakční poplatky za zprávy. Všechny transakce jsou zahrnuté do přidělení jednotek zpráv.

 • Úroveň Premium funkce zasílání zpráv Service Bus je účtovaná paušální denní sazbou za každou zakoupenou jednotku zasílání zpráv. Názvové prostory vytvořené s úrovní Premium můžou mít 1, 2 nebo 4 jednotky zasílání zpráv, z nichž každá zahrnuje stanovený počet účtovaných jednotek zasílání zpráv za den. Počet zakoupených jednotek zasílání zpráv můžete u názvových prostorů Premium kdykoli změnit, ale denní sazba se odvíjí od maximálního počtu jednotek zasílání zpráv přiřazených k názvovému prostoru kdykoli během dne.

 • Aktivní zařízení jsou zařízení schopná přijímat oznámení. Jsou definovaná jedinečným ID registrace, pokud používají službu Google Cloud Messaging nebo Amazon Device Messaging, identifikátorem URI (Uniform Resource Identifier) kanálu, pokud používají službu oznamování systému Windows nebo Microsoft Službu nabízených oznámení, nebo tokenem zařízení, pokud používají službu nabízených oznámení společnosti Apple.

 • Microsoft poskytuje výkonnou konverzační umělou inteligenci a porozumění přirozenému jazyku, opensourcový Bot Framework, podporu na podnikové úrovni a kompletní kontrolu nad vašimi daty a jejich vlastnictví.

 • Služba QnA Maker pomáhá vytvářet chatboty, kteří konverzačně odpovídají na otázky pokryté ve vaší dokumentaci, podobně jako stránka s nejčastějšími dotazy. Další informace o principech fungování služby QnA Maker