Jak monitorovat výstrahy zálohování virtuálních počítačů Azure?

Zjistěte, jak monitorovat upozornění.

Související otázky a odpovědi

 • Při používání služby Site Recovery se vám budou účtovat poplatky za licence Site Recovery, úložiště Azure, transakce úložiště a přenos odchozích dat. Licence Site Recovery je pro jednu chráněnou instanci, kde instancí je virtuální počítač nebo fyzický server.

  • Pokud se disk virtuálního počítače replikuje do standardního účtu úložiště, poplatek za Azure Storage je za využití úložiště. Pokud zdrojový disk má například velikost 1 TB a využije se 400 GB úložiště, Site Recovery vytvoří v Azure virtuální pevný disk s 1 TB, ale účtuje se 400 GB úložiště (plus místo v úložišti využité pro protokoly replikace).
  • Pokud se disk virtuálního počítače replikuje do účtu Premium Storage, poplatek za Azure Storage je za velikost zřízeného úložiště zaokrouhleného na nejbližší možnost disku Premium Storage. Pokud zdrojový disk má například velikost 50 GB, Site Recovery vytvoří v Azure disk 50 GB a Azure ho namapuje na nejbližší disk Premium Storage (P10). Náklady se vypočtou pro P10, a nikoli pro velikost disku (50 GB). Další informace. Pokud používáte Premium Storage, vyžaduje se také účet Standard Storage pro protokolování replikace a za místo v úložišti úrovně Standard pro tyto protokoly se také účtuje.
  • Disky se vytvoří až při testovacím převzetí služeb při selhání nebo při převzetí služeb při selhání. Ve stavu replikace se účtují poplatky za úložiště v kategorii Objekt blob stránky a disk podle cenové kalkulačky pro Storage. Tyto poplatky vycházejí z typu úložiště (Premium nebo Standard) a typu redundance dat, včetně LRS, GRS, RA-GRS a dalších možností.

  Pokud je vybraná možnost použití spravovaných disků při převzetí služeb při selhání, po převzetí služeb při selhání nebo testovacím převzetí služeb při selhání se účtují poplatky za spravované disky. Během replikace se poplatky za spravované disky neúčtují. V průběhu replikace se účtují poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky. Tyto poplatky vycházejí z typu úložiště (Premium nebo Standard) a typu redundance dat (LRS, GRS, RA-GRS a další). Příklad: Virtuální počítač, který se replikuje do služby Premium Storage se 128GB diskem s operačním systémem a 500GB datovým diskem: 1. Během replikace: Účtují se poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky pro velikosti disků Premium Storage P10 a P20. Velikost replikovaných disků (128 GB a 500 GB) se pro účely fakturace zaokrouhlí na nejbližší velikost nespravovaného disku Premium – P10 (128 GB) a P20 (512 GB). Použije se také standardní účet úložiště pro protokolování rozdílových změn během replikace. Účtují se také poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky, a to na základě velikosti úložiště úrovně Standard využitého pro tyto protokoly. 2. Během testovacího převzetí služeb při selhání nebo po převzetí služeb při selhání na spravované disky: Účtují se poplatky za spravované disky úrovně Premium velikosti P10 a P20. Příklad: Virtuální počítač, který se replikuje na úložiště úrovně Standard s 32GB diskem s operačním systémem a 250GB datovým diskem: 1. Během replikace: Účtují se poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky pro úložiště úrovně Standard. 2. Během testovacího převzetí služeb při selhání nebo po převzetí služeb při selhání na spravované disky: Účtují se poplatky za spravované disky úrovně Standard velikosti S4 (32 GB) a S15 (256 GB). Jak vidíte, velikost disků (32 GB a 250 GB) se zaokrouhlila na nejbližší velikost spravovaného disku úrovně Standard – S4 (32 GB) a S15 (256 GB).

  • Pokud možnost použití spravovaných disků při převzetí služeb při selhání není vybraná, po převzetí služeb při selhání se účtují poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky podle cenové kalkulačky pro Storage. Tyto poplatky vycházejí z typu úložiště (Premium nebo Standard) a typu redundance dat, včetně LRS, GRS, RA-GRS a dalších možností.
  • Transakce úložiště se účtují během pravidelné replikace a pro běžné operace virtuálních počítačů po převzetí služeb při selhání nebo testovacím převzetí služeb při selhání. Tyto poplatky jsou ale zanedbatelné. Náklady se také účtují při testovacím převzetí služeb při selhání, kdy se účtuje za virtuální počítače, úložiště, přenosy a transakce úložiště.
 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure vám pomůže využít vaše licence v místním prostředí i cloudu na maximum. Umožňuje využít vaše licence na Windows Server s programem Software Assurance pro virtuální počítače se základní výpočetní sazbou. Výsledkem jsou úspory ve výši 40 % i víc napříč všemi oblastmi Azure. Využijte zvýhodněné hybridní využití při migraci serverů Windows do Azure. Další informace.

 • Azure má řadu certifikací pro provozování řešení SAP v Azure. Platí to pro platformu aktuální (NetWeaver) i nové generace (HANA). Certifikace vydávané SAPem jsou založené na kombinaci Business Application (produkt SAP), hostovaného operačního systému a systémů správy relačních databází. Další informace. Další informace najdete v poznámkách na webu SAP Support Portal.

 • Zjistěte, jak spravovat konfigurační server.

 • Zjistěte, jak replikovat virtuální počítače.

 • Zjistěte, jak replikovat virtuální počítače Hyper-V.