Jaký je postup migrace služby SQL Database do cloudu?

Zjistěte, jak migrovat službu SQL Database do cloudu.

Azure SQL Database

Související otázky a odpovědi

  • Zjistěte, jak nakonfigurovat virtuální počítače pro výkon úložiště.

  • Zjistěte, jak obnovit tabulku.

  • Zjistěte, jak odstranit potíže.

  • Zjistěte, jak spravovat zobrazení dynamické správy.

  • Informace o SQL na virtuálních počítačích Azure