Jak se dozvím, kterou možnost datové redundance (viz výše) používám?

Redundanci si můžete vybrat při vytváření účtu úložiště. Po vytvoření můžete redundanci zkontrolovat pomocí webu Azure Portal nebo rozhraní API pro správu služby.

Účty úložiště

Související otázky a odpovědi

  • Výuka prostřednictvím tohoto kurzu

  • Zjistěte, jak povolit metriky úložiště.

  • Informace o škálovatelnosti úložiště

  • Informace o osvědčených postupech