Kolik stojí předplatná Azure Marketplace?

Ceny se liší v závislosti na typu produktů a specifikacích vydavatele. Licenční poplatky za software a náklady na využití Azure se účtují samostatně prostřednictvím předplatného Azure. Cenové modely zahrnují:

 • Model BYOL: Používání vlastní licence Pokud licenci na software pro použití na Azure Marketplace získáte přímo od vydavatele nebo prodejce, nebudou se vám za využití účtovat žádné další poplatky související se softwarem.
 • Zdarma: Skladová jednotka zdarma Za použití nabídky se vám neúčtují licenční poplatky za software.
 • Bezplatná zkušební verze softwaru: Nabídka, která je v rámci propagace po omezenou dobu zdarma. Za použití nabídky ve zkušební době se neúčtují licenční poplatky vydavatele za software. Jakmile zkušební období vyprší, automaticky se vám budou účtovat standardní sazby za využití nabídky.
 • Podle použití: Poplatky se účtují podle rozsahu využití nabídky. Za image Virtual Machines se účtují hodinové sazby Azure Marketplace. Za služby pro vývojáře a rozhraní API se účtují sazby za měrnou jednotku, jak je definováno v nabídce.
 • Měsíční poplatek: Účtuje se pevný měsíční poplatek za předplatné nabízeného produktu (od data začátku předplatného pro daný plán). V případě zrušení uprostřed měsíce nebo nevyužitých služeb se vám může účtovat poměrná část měsíčního poplatku. Podrobnosti k cenám jednotlivých nabídek najdete na stránce s podrobnostmi řešení na webu https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ nebo na Portálu pro správu Microsoft Azure. Poznámka: S výjimkou měsíčních poplatků se poplatky za využití Azure vztahují na všechny cenové modely, pokud není uvedeno jinak.

Související otázky a odpovědi

 • Ptát se můžete na našich fórech Azure. Fóra jsou online zdroje informací, kde se můžete spojit s ostatními zákazníky a odborníky na Azure. Můžete se jich ptát, podělit se o své zkušenosti nebo hledat řešení. Máte možnost využít dvě fóra: MSDN a Stack Overflow. MSDN je online prostorem Microsoftu. Fórum Stack Overflow není spojené s Microsoftem ani pod něj nespadá.

  • Výhody technické podpory pro vás mohou být dostupné i bez plánu podpory. Pokud jste členem určitých programů, jako je MPN, MSDN nebo BizSpark, můžete na základě účasti v těchto programech mít nárok na omezené výhody podpory Azure. Informace o možnostech a výhodách podpory najdete v podmínkách poskytování služby.
  • Předplatné Azure zahrnuje přístup k podpoře pro správu předplatného (např. fakturace, úpravy kvót, převod účtu) bez dalších nákladů. Žádost můžete začít zadávat na webu Azure Portal. Součástí předplatného Microsoft Azure je i přístup k řídicímu panelu stavu Azure a na fóra o Azure, kde vám pomohou s řešením problémů.
 • Plány podpory Azure jsme sestavili tak, aby vyhovovaly potřebám různých firem. U problémů, které vyžadují opravu, nabízejí placené plány podpory nepřetržitý přístup k technické podpoře. Vyšší úrovně plánů podpory nabízejí kratší dobu první odezvy, přístup ke službě Advisory Support, revize optimální konfigurace a další výhody. Další informace o stávajících plánech podpory najdete na stránce Plány podpory Azure.

  Na službu Azure Stack Hub se vztahují plány podpory Standard, Pro Direct a Premier.

 • Azure support plans are customer support plans. Benefits in these plans are not transferrable to your customers.

 • V současné době jsou virtuální počítače nabízené v rámci těchto tří promoakcí k dispozici pro nasazení na vyžádání do 31. října 2020. Propagační virtuální počítače nasazené předtím budou pokračovat v běhu. Nicméně tyto virtuální počítače nebudou po ukončení promoakce k dispozici pro nová nasazení.