Umožňuje SPLA vzít naše image pro Windows mimo datové centrum poskytovatele služeb?

License Mobility a Zvýhodněné hybridní využití Azure vyžadují Software Assurance, a proto se nevztahují na SPLA. Poskytovatel služeb by měl odkazovat na smluvní podmínky ve svých smlouvách SPLA.

Azure Site Recovery

Související otázky a odpovědi

  • Windows Server je možné licencovat prostřednictvím smlouvy SPLA nebo prostřednictvím licence koncového uživatele, pokud mají nárok na výhodu Disaster Recovery programu Software Assurance.

  • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

  • Windows Server byste měli licencovat prostřednictvím vaší smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).

  • Zvýhodněné hybridní využití Azure se vztahuje na všechny zákazníky s aktivním programem Software Assurance a je možné ho aktivovat v Azure bez ohledu na to, jak se Azure získává (smlouva Enterprise, Cloud Solution Provider a další).

  • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure vám pomůže využít vaše licence v místním prostředí i cloudu na maximum. Umožňuje využít vaše licence na Windows Server s programem Software Assurance pro virtuální počítače se základní výpočetní sazbou. Výsledkem jsou úspory ve výši 40 % i víc napříč všemi oblastmi Azure. Využijte zvýhodněné hybridní využití při migraci serverů Windows do Azure. Další informace.

  • Další informace nejdete v licenčních podmínkách aplikace jiného výrobce.