Uplatňují se na úrovni předplatného kvóty pro Scheduler?

Ano, na úrovni předplatného se uplatňují kvóty pro Plánovač. Všechny úlohy v určité kolekci úloh jsou navíc svázané s oblastí téhle kolekce.

Scheduler

Související otázky a odpovědi

  • Služba Scheduler se účtuje hodinově (pomocí poměrného přepočtu) vždycky, když je aktivní aspoň jedna kolekce úloh. Za každých 10 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) na úrovni Standard se účtuje jedna jednotka na úrovni Standard. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Obdobně za každých 10 000 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) na úrovni Premium se účtuje jedna jednotka na úrovni Premium. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny.

  • Služba Scheduler podporuje vysokou dostupnost párováním napříč dvěma oblastmi ve stejné zeměpisné oblasti. Oblast USA (střed) – jih se páruje s oblastí USA (střed) – sever, oblast Evropa – sever s oblastí Evropa – západ a oblast Asie a Tichomoří – východ s oblastí Asie a Tichomoří – jihovýchod. Úlohy odeslané do konkrétní zeměpisné oblasti se mohou spustit v jedné ze spárovaných oblastí.

  • Prováděcí protokol obsahuje historii provedených úloh vždy za posledních 60 dnů.