Musím platit za transakce úložiště?

S aktuálními cenami nemusíte v Azure Backup platit za transakce úložiště. Ty už jsou součástí ceny za software, kterou platíte.

Azure Backup

Související otázky a odpovědi

 • Nový cenový model Azure Backup má dvě složky:

  • Chráněné instance: Toto je primární fakturační jednotka služby Azure Backup. Zákazníci platí za počet instancí chráněných zálohovací službou Azure.
  • Úložiště: Zákazníci si jako úložiště záloh můžou vybrat místně redundantní úložiště (LRS) nebo geograficky redundantní úložiště (GRS). Cena bez daně za Storage závisí na množství dat, která jsou ve službě uložená. Tyto dvě složky se objeví na měsíční faktuře za Azure jako položky na samostatných řádcích.
 • Na stránce řídicího panelu úložiště záloh se zobrazí celkové množství dat z počítače registrovaného v úložišti. Zobrazí se i typ úložiště, který se pro úložiště záloh používá.

 • Zákazníkům nebudou fakturované žádné operace obnovení nebo šířka pásma pro odchozí síťové přenosy (na výstupu) spojená s operacemi obnovení.

 • ExpressRoute charges are not covered by Azure Backup. The customer will continue to pay for Azure Backup independently and for ExpressRoute based on the port speed that has been selected.

 • Všechna data uložená pomocí služby Azure Backup jsou účtovaná sazbami za úložiště zálohování po dobu, po kterou je Azure Backup udržuje. Delší doba uložení ale nemá vliv na cenu softwaru za chráněné instance, které platíte. Nezapomeňte, že toto chování vyžaduje, abyste měli na počítači nainstalovaného nejnovějšího agenta Azure Backup.

 • Celkové množství zálohovaných dat uložených v Azure Backup (velikost back-endu) u určité chráněné instance se může změnit v důsledku následujících faktorů:

  • Doba uchování zálohovaných dat
  • Množství nových změn uložených v každém bodu obnovení
  • Úroveň komprese dosažená u dat záloh
  • Frekvence naplánovaných úloh zálohování
  • Jakákoli související metadata záloh