Vztahují se plány podpory Azure na služby nebo funkce verze Preview (beta)?

Podpora služeb a funkcí verze Preview se poskytuje pouze pro programy „Public Preview“ (viz předchozí dotaz). Jiné neveřejné verze Preview a/nebo betaverze služeb mohou být podporovány prostřednictvím našich fór nebo jiných kanálů. Plány podpory Azure se nevztahují na služby v jiné verzi než Public Preview. Obecně platí, že placené plány podpory Azure zajišťují technickou podporu služeb a funkcí verze Public Preview. U rozsahu podpory verze Public Preview platí některé výjimky. Služby nebo funkce, na které se váš plán podpory nevztahuje, najdete zde. Plány podpory Azure se nevztahují na verze Private Preview a Limited Preview. Dále platí, že tyto verze mohou, ale nemusejí být podporovány prostřednictvím fór Azure. U služeb nebo funkcí verze Public Preview se technická podpora omezuje na scénáře vyžadující opravu a je dostupná jenom v angličtině. Nepřetržitá podpora je dostupná pro stupně závažnosti A a B (podle vašeho plánu podpory).

Související otázky a odpovědi

 • Managed Instance umožňuje nezávislé škálování výpočetních funkcí a úložiště. Zákazníci platí za výpočetní funkce na základě virtuálních jader, za úložiště za a zálohování v gigabajtech (GB).

  Managed Instance má dvě cenové možnosti:

  • Včetně licencí: Nezahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Tato možnost je určená pro zákazníky, kteří se rozhodnou nevyužívat stávající licence SQL Serveru se Software Assurance pro Managed Instance.
  • Základní tarif: Snížená cena, která zahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Zákazníci se mohou pro tuto cenu rozhodnout využitím licencí SQL Serveru se Software Assurance.
 • Spravovaná instance se účtuje s použitím předvídatelné hodinové sazby založené na úrovni služeb, zřízených výpočetních funkcích ve virtuálních jádrech a zřízeném úložišti a zálohách v GB/měsíc. Součástí je i úložiště zálohování až pro 100 procent vašeho celkového databázového úložiště. Nad tento rámec se budou účtovat GB za měsíc.

 • Zákazníci se smlouvou Enterprise si mohou od svých prodejců nebo od prodejního zástupce Microsoftu koupit technickou podporu Azure na úrovni Standard a ProDirect. Plán podpory Developer v rámci EA není dostupný. Zákazníci, kteří mají zájem o plán Unified nebo Premier Support, se spojí s prodejním zástupcem Microsoftu.

 • V současné době jsou virtuální počítače nabízené v rámci těchto tří promoakcí k dispozici pro nasazení na vyžádání do 31. října 2020. Propagační virtuální počítače nasazené předtím budou pokračovat v běhu. Nicméně tyto virtuální počítače nebudou po ukončení promoakce k dispozici pro nová nasazení.

 • Ano, pokud máte Software Assurance, můžete díky mobilitě licencí používat vlastní licenci pro všechny serverové produkty, které podporují Virtual Machines.

 • Aktivní zařízení v konkrétní mobilní službě se jednoznačně identifikují pomocí ID instalace. U fyzických zařízení je ID instalace obvykle trvalé, pokud uživatel aplikaci neodinstaluje. U emulátorů zařízení implementace emulátoru vždycky zkontroluje, jestli se při spuštění aplikace ohlásilo stejné, nebo nové ID instalace.