Mají výpočetní instance A8 a A9 dvě sítě?

Síť InifiniBand se dá použít pro aplikace s vysokým výkonem, které vyžadují nízkou latenci a vysokou propustnost komunikace mezi výpočetními instancemi. Běžným příkladem jsou paralelní aplikace používající rozhraní MPI (Message Passing Interface).

Cloud Services

Související otázky a odpovědi

  • Síť InifiniBand se dá použít pro aplikace s vysokým výkonem, které vyžadují nízkou latenci a vysokou propustnost komunikace mezi výpočetními instancemi. Běžným příkladem jsou paralelní aplikace používající rozhraní MPI (Message Passing Interface).

  • I když mají obě instance A7 i A8 osm virtuálních jader a 56 GB paměti RAM, instance A8 navíc nabízí výhodu dodatečné sítě InfiniBand 32 Gb/s s technologií přímého přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA), která zajišťuje maximální efektivitu paralelních aplikací MPI.

  • Podle potřeby. Při stavu Zastaveno (přidělení zrušeno) se vám nic neúčtuje. Při stavu Zastaveno (přiděleno) se vám pořád účtují přidělená jádra. StavFakturovánoPodrobnosti| | |Spouštění|Ano|Úvodní počáteční stav cloudových služeb, když procházejí spouštěcím cyklem. Toto období se účtuje, protože cloudové služby jsou spuštěné.| |Běžící (Spuštěno)|Ano|Stav, kdy jsou spuštěné cloudové služby.| |Zastaveno|Ano|Cloudová služba ve stavu Zastaveno jenom zastaví hostitelské procesy rolí ve virtuálních počítačích, ale samotné virtuální počítače budou dál běžet a budeme vám účtovat přidělená jádra. Poznámka – Pokud chcete cloudovou službu nastavit do stavu Zastaveno, použijte možnost Zastavit na webu Microsoft Azure Portal.| |Odstraněno (přidělení zrušeno)|Ne|Jádra už nejsou přidělená ke cloudovým službám a už se neúčtují. Poznámka: Jediným způsobem, jak zastavit všechny virtuální počítače v cloudové službě, je odstranit přípravná i provozní nasazení.|

  • Ne, uvedené ceny jsou bez daně, takže daň se k nim připočte.

  • Ne. Síť InfiniBand v instancích A8 a A9 se používá jenom k propojení výpočetních instancí uvnitř stejného nasazení Cloud Services. Aplikace náročné na výpočetní výkon běžící v těchto instancích tak můžou komunikovat s maximální efektivitou.

  • Cloudové služby se účtují podle doby trvání, po kterou jsou nasazené. Při nasazení vaší instance po dobu kratší než jedna hodina nebo několik hodin a část hodiny se vám bude účtovat jenom tento čas. Azure při vyúčtování nezaokrouhluje započaté hodiny na celé hodiny – zaplatíte přesně čas, po který byla instance cloudové služby spuštěná.