Can I use the prepaid Azure Monetary Commitment funds from my Enterprise Agreement to pay for Visual Studio Team Services?

Yes, your prepaid funds can be applied to all Visual Studio Team Services charges, except for third-party extensions offered in the Visual Studio Marketplace. Third-party extensions are billed separately.

Související otázky a odpovědi

  • Informace o zavření organizace

  • Informace o fakturaci

  • Zjistěte, které prohlížeče se podporují.

  • Informace o podpoře typů účtů

  • Informace o vytváření řešení jiných společností než Microsoft

  • Informace o Visual Studio Marketplace