Můžu na ExpressRoute používat Office 365 (včetně Exchange a Skypu pro firmy)?

Ano. Doprovodné materiály, doporučení a implementační kroky pro použití služby ExpressRoute s Office 365 najdete na stránce Office 365. Licenci na Office 365 musíte získat samostatně. Pokud chcete používat Office 365 se službou ExpressRoute, musíte si koupit okruh ExpressRoute Premium. Pokud si ale zvolíte cenový tarif podle objemu dat ExpressRoute, bude se vám účtovat přenos dat (na základě spotřeby). Podrobnější informace najdete na stránce technické dokumentace k ExpressRoute.

Azure ExpressRoute

Související otázky a odpovědi

  • Za umožnění konektivity k ExpressRoute vám může další poplatky účtovat váš poskytovatel služeb. Informace o cenách vám předá váš poskytovatel služeb.

  • Rychlost portu můžete bez jakéhokoli přerušení kdykoli zvýšit. Snížit rychlost portu můžete tak, že odstraníte okruh se stávajícím cenovým tarifem a vytvoříte ho znovu s novým cenovým tarifem. Zřízení nového okruhu prosím zkoordinujte se svým poskytovatelem služeb.

  • Přesná odpověď závisí na velikosti okruhu, využití a oblasti, ale obecně se dá říct, že neomezený tarif (Unlimited Data) je lepší volba pro využití ve velkém objemu a tarif podle objemu dat (Metered Data) pro využití v menším objemu.

  • Podoblast je nejnižší úroveň geografické polohy, jakou můžete vybrat při nasazení aplikací a přidružených dat. Při využívání služby ExpressRoute odpovídají následující oblasti zónám 1, 2 a 3 a Státní správa: Zóna 1: Západní USA, Východní USA, Střed USA – sever, Střed USA – jih, Východní USA 2, Střed USA, Západní Evropa, Severní Evropa, Francie – střed, Francie – jih, Východní Kanada, Střední Kanada Zóna 2: Východní Asie, Jihovýchodní Asie, Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Japonsko – východ, Japonsko – západ, Korea – střed, Korea – jih, Indie – jih, Indie – západ, Indie – střed Zóna 3: Brazílie – jih Státní správa: USA (Gov) – Iowa, USA (Gov) – Virginia

  • Fakturace služby ExpressRoute začíná vydáním klíče služby zákazníkovi. Fakturace končí (1) když zákazník požádá o odstranění okruhu A (2) poskytovatel Exchange nebo poskytovatel síťových služeb okruh zruší.

  • Cenový tarif můžete bez jakéhokoli přerušení kdykoli změnit na neomezený. Cenový tarif můžete z neomezeného na tarif podle objemu dat změnit tak, že odstraníte okruh s neomezeným cenovým tarifem a vytvoříte ho znovu s cenovým tarifem podle objemu dat. Zřízení nového okruhu prosím zkoordinujte se svým poskytovatelem služeb. Podrobnější informace najdete na stránce technické dokumentace služby ExpressRoute.