Je možné upgradovat nebo downgradovat úroveň služby? Pokud ano, jak to ovlivní fakturaci?

Ano, pomocí Azure CLI je možné změnit skladovou položku na spravované úrovni. Uživatelům se až do okamžiku změny bude účtovat cena za předchozí skladovou položku a po provedení změny se bude účtovat cena za novou skladovou položku.

Container Registry

Související otázky a odpovědi

  • Na odchozí síťové přenosy z datacenter Azure nebo mezi nimi se vztahují standardní poplatky za síť. Doporučujeme uchovávat registr ve stejném datacentru jako vaše nasazení kontejnerů. Pokud máte zájem spravovat více oblastí jako jednu, podívejte se na funkci náhledu geografické replikace, která zajišťuje nasazení síťové blízkosti ve více regionech.

  • Na faktuře bude uvedena cena každého spravovaného registru na základě skladové položky daného registru a případné poplatky za síť.

  • Úrovně Basic, Standard a Premium v rámci své ceny zahrnují určitý objem úložiště. Když úložiště překročí tento zahrnutý objem, registrům se účtuje další úložiště.