Je možné zvolit datové centrum služby Content Delivery Network, z kterého budu poskytovat služby koncovým uživatelům?

Ne. Datové centrum se určí podle konfigurace sítě koncových uživatelů a vývojář ho nemůže ovlivnit. Uživatelům se služba může poskytovat podle lokality upřednostňované jejich poskytovatelem Internetu nebo z uzlů, které jsou „bližší“ z logického pohledu, ne nutně co do fyzické blízkosti.

Content Delivery Network

Související otázky a odpovědi

 • Dostupnost obsahu v místních mezipamětích služby Content Delivery Network (často se označuje jako účinnost mezipaměti nebo snižování zátěže) vychází z několika faktorů. Patří k nim:

  • Vypršení platnosti („max-age“) hodnot hlaviček
  • Celková velikost knihovny obsahu vývojáře (kolik se dá uložit do mezipaměti)
  • Aktivní pracovní sada (kolik je aktuálně uloženo do mezipaměti)
  • Provoz (kolik se obsluhuje)
  • Produkce mezipaměti (jak často se objekty přidávají do mezipaměti nebo naopak zastarávají) Třeba vývojář s vysokou produkcí a ve vysokém provozu bude mít oproti jiným uživatelům k dispozici nižší účinnost mezipaměti, protože se častěji ukládají objekty do mezipaměti a znovu se z ní odebírají. S tím se spojují vyšší poplatky za Storage a přenosy dat, protože je potřeba víc žádostí o data. Pokud chcete potřebu žádostí o data omezit, můžete nastavit delší dobu platnosti hlaviček, takže Content Delivery Network může objekty uchovávat déle.
 • Ceny za datové přenosy služby Content Delivery Network se stanovují na základě umístění uzlu, z kterého se přenosy poskytují, a ne podle umístění koncového uživatele. Zónám pro službu Azure Content Delivery Network odpovídají následující geografické oblasti. Podrobný seznam umístění uzlů najdete v dokumentaci pro umístění POP (Point of Presence).

  • Zóna 1: Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika
  • Zóna 2: Asie a Tichomoří (včetně Japonska)
  • Zóna 3: Jižní Amerika
  • Zóna 4: Austrálie
  • Zóna 5: Indie
 • Jedna cena zahrnuje geografické oblasti obsluhované existujícími zónami Content Delivery Network.

 • Ne. Když služba Content Delivery Network obdrží žádost o objekt, který není v hraničním umístění, odešle požadavek na získání dat službě Azure Storage. Cena za načtení dat ze služby Storage a za jejich přenos ze služby Storage do služby Content Delivery Network vychází ze standardních poplatků za služby Storage a Přenos dat.