Existují nějaké obecné zásady, co by měl profil v adresáři partnerů Azure obsahovat?

Cílem adresáře partnerů Azure je poskytnout seznam partnerů zákazníkům, kteří se chtějí spojit s partnery v kontextu využití nabídky veřejného cloudu Azure. Z tohoto hlediska žádáme partnery, aby svůj podnik popsali v kontextu služeb a řešení Azure, které poskytují a které splňují požadavky zákazníků.

 • Obecně je nutné dodržovat pravidla značky Azure (např. Microsoft Azure, ne Windows Azure).
 • Profil musí obsahovat logo (340 × 148 pixelů, ve formátu .png, .jpg nebo .jpeg).
 • Adresa URL by měla odkazovat na váš podnikový web na Microsoft Azure, a ne na obecnou domovskou stránku.
 • Popis služby by neměl být obecný (např. přehled společnosti), ale konkrétní s ohledem na vaše zkušenosti se službami Microsoft Azure.
 • Profil může odkazovat pouze na služby a řešení Azure, se kterými máte aktivní zkušenosti a dovednosti.

Související otázky a odpovědi

 • Každé předplatné má výchozí limit počtu datových uzlů HDInsight, které můžete vytvořit. Pokud potřebujete vytvořit větší cluster HDInsight nebo víc clusterů HDInsight, které dohromady překračují maximum povolené předplatným, můžete požádat o zvýšení limitů účtování. Podejte prosím lístek podpory s typem podpory = Vyúčtování (Support Type = Billing). V závislosti na požadovaném maximálním počtu uzlů na předplatné vás můžeme požádat o další informace, které nám umožní optimalizovat vaše nasazení.

 • Dočasný disk je úložiště připojené přímo k nasazenému virtuálnímu počítači. Po vypnutí virtuálního počítače se data na dočasném disku ztratí. Pokud potřebujete trvalé úložiště, existuje celá řada dostupných typů a velikostí trvalých datových disků, které se účtují samostatně. Informace najdete v cenách za úložiště. Jako úložiště trvalých virtuálních počítačů doporučujeme používat službu Managed Disks a zajistit si tak výhody lepších funkcí správy, škálovatelnosti, dostupnosti a zabezpečení.

 • Ano, pokud máte Software Assurance, můžete díky mobilitě licencí používat vlastní licenci pro všechny serverové produkty, které podporují Virtual Machines.

 • Aktivní zařízení v konkrétní mobilní službě se jednoznačně identifikují pomocí ID instalace. U fyzických zařízení je ID instalace obvykle trvalé, pokud uživatel aplikaci neodinstaluje. U emulátorů zařízení implementace emulátoru vždycky zkontroluje, jestli se při spuštění aplikace ohlásilo stejné, nebo nové ID instalace.

 • Pokud jste otevřeli případ technické podpory Azure a potřebujete analýzu RCA, můžete si ji vyžádat pro všechny plány podpory Azure, včetně Premier.

 • Ne, za přenos dat ve virtuální síti se nic neúčtuje.