Platí pro Notification Hubs nějaké denní kvóty oznámení?

Pro nabízená oznámení neexistují žádné denní kvóty.

Notification Hubs

Související otázky a odpovědi

  • Aktivní zařízení jsou zařízení schopná přijímat oznámení. Jsou definovaná jedinečným ID registrace, pokud používají službu Google Cloud Messaging nebo Amazon Device Messaging, identifikátorem URI (Uniform Resource Identifier) kanálu, pokud používají službu oznamování systému Windows nebo Microsoft Službu nabízených oznámení, nebo tokenem zařízení, pokud používají službu nabízených oznámení společnosti Apple.

  • Úrovně Basic a Standard nevyžadují automatické škálování. Zákazníci můžou používat neomezený počet nabízených oznámení za publikované sazby.

  • Nabízená oznámení zahrnují všechna oznámení doručená službám oznamování platformy (jako je Služba oznamování systému Windows, Služba nabízených oznámení společnosti Apple, Google Cloud Messaging, Služba nabízených oznámení společnosti Microsoft).

  • Pokud v kterémkoli centru v oboru názvů dojde k dosažení kvóty aktivních zařízení, přeruší se všechny registrace do tohoto centra.

  • Předplatné Azure vám pomůže organizovat přístup k prostředkům cloudové služby, přičemž služba Notification Hubs je jedním z prostředků. Obor názvů je mechanismus seskupení, který může obsahovat více center oznámení a je umístěn v jedné oblasti. Centrum je modul, který zjednodušuje nabízení a odesílání oznámení do aplikací pro různé platformy s funkcemi ve službě Notification Hubs.

  • Přejděte do portálu pro správu Service Bus, klikněte na obor názvů a potom na centrum oznámení. Na kartě Škálování budete moct změnit úroveň služby Notification Hubs.