Jsou ceny stejné pro všechny metody směrování provozu?

Ano, ceny za dotazy DNS a kontroly stavu jsou stejné bez ohledu na používanou metodu směrování provozu.

Traffic Manager

Související otázky a odpovědi

  • Traffic Manager vám umožňuje zlepšit dostupnost vašich kritických aplikací tím, že monitoruje hostované koncové body služeb Azure a poskytuje funkce automatického převzetí služeb v případě jejich selhání. Aby to bylo možné, Traffic Manager monitoruje nepřetržitě stav každého koncového bodu služby. Když se při těchto kontrolách stavu zjistí, že služba má výpadek, Traffic Manager přesměruje přenosy do ostatních služeb.

  • Když počítač uživatele zadá dotaz DNS, nekontaktuje přímo názvové servery Traffic Manageru. Místo toho se tyto dotazy odesílají přes „rekurzivní“ servery DNS provozované podniky a poskytovateli internetových služeb. Tyto servery ukládají odpovědi DNS do mezipaměti, aby se dotazy uživatelů mohly zpracovávat rychleji. Protože se tyto odpovědi v mezipaměti nedostanou na názvové servery Traffic Manageru, nijak se neúčtují. Dobu trvání uložení v mezipaměti určuje parametr TTL v původní odpovědi DNS. Tento parametr se dá nakonfigurovat v Traffic Manageru – výchozí hodnota je 300 sekund a minimum je 30 sekund. Použitím vyšší hodnoty TTL můžete zvýšit objem ukládání do mezipaměti ze strany rekurzivních serverů DNS, a snížit tak své poplatky za dotazy DNS. Vyšší objem ukládání do mezipaměti bude mít ale dopad na to, jak rychle se u uživatelů projeví změny stavu koncových bodů, například v případě selhání koncového bodu se prodlouží doba převzetí služeb při selhání. Z tohoto důvodu nedoporučujeme velmi vysoké hodnoty TTL. Obdobně platí, že nižší hodnoty TTL zajišťují kratší doby převzetí služeb při selhání, ale kvůli menšímu objemu ukládání do mezipaměti se zvýší počet dotazů na názvových serverech Správce provozu. Tím, že vám Traffic Manager umožňuje konfiguraci hodnoty TTL, dává vám možnost zvolit nejlepší nastavení podle skutečných potřeb vaší aplikace.

  • Při každém přístupu uživatele k vaší aplikaci se pomocí dotazu DNS namapuje název vaší služby k její IP adrese. Traffic Manager poskytuje různé odpovědi na různé dotazy DNS a umožňuje tak směrovat příchozí provoz napříč několika hostovanými službami Azure spuštěnými ve stejném datacentru nebo i v různých datacentrech po celém světě. Traffic Manager poskytuje řadu metod směrování provozu, včetně funkcí pro výkon, převzetí služby při selhání a kruhové dotazování. Tím, že je budete používat pro efektivní správu provozu, můžete zajistit vysoký výkon, dostupnost a odolnost vašich aplikací.