Přeskočit navigaci

GDPR 선명도: 19가지 자주 묻는 질문의 해답

Gartner 보고서

Materiál GDPR 선명도: 19가지 자주 묻는 질문의 해답 není dostupný v jazyce Čeština. Informace jsou dostupné v 한국어.

Publikováno: 05.02.2018

유럽 GDPR(일반정보보호규정)이 유럽 연합(EU)을 훨씬 넘어서는 영향을 미침에 따라 보안 및 위험 관리 리더는 어디에서나 조직이 지속 가능한 GDPR 규정을 준수할 수 있도록 준비해야 합니다.

이 Gartner 보고서에는 GDPR과 관련하여 가장 흔히 제기되는 질문에 대한 해답이 나와 있습니다. 요구 사항을 해석하고 위험 완화 작업의 우선 순위를 정하는 데 이용해 보십시오. 다음과 같은 FAQ를 다룹니다.

• GDPR이 우리에게 적용됩니까?

• 제가 처리할 수 있는 개인 데이터는 무엇입니까?

• 개인정보보호 알림에는 어떤 내용을 포함해야 합니까?

• 클라우드 기술은 GDPR과 어떤 관계가 있습니까?

리소스는 영어로 제공됩니다.

Přihlásit se ke stažení

- nebo -

Uveďte prosím další podrobnosti a odešlete je.

Microsoft může vaše kontaktní informace využít k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších služeb a produktů Microsoftu. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.