Přeskočit navigaci

Azure Data Factory-Security

Azure Data Factory-Authentication

Tento materiál je dostupný v jazyce English.

Publikováno: 05.12.2019

Secure your ADF using Service Principal or Managed Identity.