Přeskočit navigaci

Serverless 클라우드 컴퓨팅의 경제적 효과

Serverless 기술로 단기간 및 장기간 동안 비용을 절감할 수 있습니다. 경제적 효과에 대한 보고서를 읽어보세요.

Materiál Serverless 클라우드 컴퓨팅의 경제적 효과 není dostupný v jazyce Čeština. Informace jsou dostupné v 한국어.

Publikováno: 07.09.2017

2017년은 'Serverless가 주목받는 시기'입니다. Serverless 클라우드 컴퓨팅이 모든 분야에서 사용 중이며 급속도로 발전하고 있습니다. 이 Serverless 기술은 Microsoft가 클라우드에서 응용 프로그램을 개발, 구축, 운영하는 혁신적인 방법이 될 것입니다.

451 Research가 발표한 'Serverless 클라우드 컴퓨팅의 경제 효과(Economic of Serverless Cloud Computing)' 보고서를 읽고 Serverless가 급부상하고 있는 이유를 알아보세요. 조직에서 Serverless의 핵심 이점을 활용하면, 다음과 같은 효율적인 운용과 비용 절감이 가능합니다.

• 온디맨드 코드 실행, 인프라 프로비저닝 및 유지 보수가 필요 없음
• 개발자는 관리 업무보다 코딩 작업에 집중할 수 있음
• 가상 컴퓨터의 사용이 낮아짐으로써 비용 절감
• 인프라 관리 비용이 대폭 감소하여 총소유비용(TCO) 절감

'Serverless 클라우드 컴퓨팅의 경제적 측면' 보고서는 클라우드 가격 모델, 활용도, 인력 등을 심층적으로 분석하여 제공합니다. Serverless 기술의 경제적 측면은 물론 업계가 혼란에 빠질 수 있는 장기적인 관점까지 모두 파악할 수 있습니다.


보고서를 다운로드하여 읽어보세요.

Přihlásit se ke stažení

- nebo -

Uveďte prosím další podrobnosti a odešlete je.

Microsoft může vaše kontaktní informace využít k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších služeb a produktů Microsoftu. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.