Přeskočit na hlavní obsah

R Server pro HDInsight

Prediktivní analýza, machine learning a statistické modelování pro velký objem dat.

Co je R Server pro HDInsight?

Díky kombinaci analytického softwaru v jazyce R na podnikové úrovni a výkonu Apache Hadoopu a Apache Sparku Microsoft R Server pro HDInsight zajišťuje výkon a škálování, které potřebujete. Vícevláknové matematické knihovny a transparentní paralelizace v R Serveru zpracují až 1000krát větší objem dat až 50krát rychleji než při použití opensourcového jazyka R. Budete tak moct trénovat přesnější modely pro zajištění lepších předpovědí. Díky tomu, že R Server využívá opensourcový jazyk R, všechny vaše skripty v jazyce R poběží beze změn.

R Server pro HDInsight
 • Rozsáhlá přenositelná knihovna pro machine learning a paralelní analýzy v jazyce R

 • Zabezpečení a podpora na podnikové úrovni zajištěné smlouvou SLA společnosti Microsoft

 • Machine learning v řádu terabajtů – 1000krát rozsáhlejší než u opensourcového jazyka R

 • Získejte přístup ke zdrojům dat Sparku prostřednictvím Spark SQL

 • " "

  Zajistěte až 50krát rychlejší výkon pomocí R Serveru pro Apache Spark 2.0 a optimalizovaných vektorových/matematických knihoven

 • Snadné nastavení, rychlé výsledky

Využijte důvěrně známé prostředí jazyka R s výkonem clusteru

Programovací jazyk R, který je pro odborníky přes data volbou číslo jedna, podporuje globální komunita více než dvou milionů uživatelů po celém světě a celkový počet opensourcových analytických řešení každým rokem roste. R Server pro HDInsight poskytuje plnou kompatibilitu se standardem jazyka R a současně škálovatelnost pro Hadoop a Spark.

Využití jazyka R je na vzestupu. Mezi lety 2007 a 2013 se počet modulů pro dolování dat, které uvádějí využití R, zvýšil z 20 na 70 procent. V letech 2008 až 2013 se počet modulů pro dolování dat, které využívají R jako svůj primární nástroj, zvýšil z méně než 5 na 24 procent.
Počet vydaných balíčků CRAN se v posledních několika letech výrazně zvýšil. V roce 2005 jich bylo jenom pár. Celkový počet se do roku 2012 zvýšil na 1 000, do roku 2014 na 3 000 a v roce 2016 už přesáhl 8 000.

Rozsáhlá přenositelná knihovna pro machine learning a paralelní analýzy v jazyce R

Využijte rozsáhlou knihovnu pro machine learning a paralelní analýzy umožňující používat opensourcový jazyk R, která je přenositelná mezi oblíbenými datovými platformami – včetně rozhodovacích stromů a sestavení, regresních modelů, clusteringu, přípravy dat, vizualizace a statistických funkcí.

Strojové učení v řádu terabajtů zpracuje 1000krát větší objem dat

Díky transparentní paralelizaci, Hadoopu a Sparku vám R Server pro HDInsight umožňuje zpracovat terabajty dat. To je 1000krát víc, než co vám umožňuje opensourcový jazyk R samotný. Logistické regresní modely, stromy a souhrny se dají trénovat na libovolném objemu dat. Jediné, co vás omezuje, je velikost vašeho clusteru Spark.

Získejte až 50krát rychlejší výkon

Kombinací Spark, vícevláknových vektorových a maticových matematických knihoven a R Serveru pro HDInsight získáte ve srovnání s opensourcovým jazykem R až 50krát rychlejší výkon.

Spuštění distribuovaných parametrických průchodů a simulací pomocí už existujících funkcí R

Libovolnou funkci opensourcového jazyka R můžete spustit na stovkách uzlů a zajistit tak paralelní parametrické průchody a simulace. Zkoumejte a zpřesňujte své modely pro rychlejší, snadnější a přesnější předpovědi.

Získejte přístup ke zdrojům dat Sparku prostřednictvím Spark SQL

Při analýze dat v Hadoopu a Sparku se dá jako zdroj dat pro R Server využít Apache Spark SQL. Nahrajte výsledky dotazu Spark SQL nad zdroji, jako je Apache Hive nebo Apache Parquet, do struktury DataFrame ve Sparku a přímo je analyzujte pomocí libovolných distribuovaných výpočetních algoritmů R Serveru.

Volba vývojářských nástrojů

R Server ve službě HDInsight zahrnuje R Studio Server Community Edition, takže můžete jednoduše začít pracovat. Můžete si také bezplatně stáhnout Nástroje R pro Visual Studio a získat tak pohodlné místní vývojové prostředí.

Zabezpečení a podpora na podnikové úrovni

Spolehněte se na zabezpečení a podporu podnikové úrovni z Azure, která zahrnuje balíčky verzí, opravy, aktualizace zabezpečení a nepřetržité monitorování clusterů. Smlouva o úrovni služeb (SLA) zajišťovaná Microsoftem s garantovaným připojením 99,9 % vám pomůže ochránit clustery R Serveru pro HDInsight před katastrofickými událostmi.

Snadné nastavení, rychlé výsledky

S řešením R Server pro HDInsight odpadá časově náročná instalace a nastavování. Azure to udělá za vás. Během pár minut poběží všechno, jak má, a vy se budete moct věnovat trénování svých statistických modelů a machine learningu i bez nákupu nového hardwaru a dalších případných pořizovacích nákladů. Platíte jenom za výpočetní výkon a úložiště, které využíváte.

Apache Hadoop® a přidružené názvy projektů open source jsou ochranné známky nadace The Apache Software Foundation.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Vyzkoušejte R Server pro HDInsight