Zabezpečení

Posilujte zabezpečení svých cloudových úloh použitím integrovaných služeb

Integrované služby zabezpečení v Azure, včetně mimořádně inteligentního zabezpečení, které pomáhá včas identifikovat rychle se vyvíjející hrozby, umožňují chránit data, aplikace i infrastrukturu, takže můžete rychle reagovat. Implementujte strategií vícevrstvé bezpečnosti (defense-in-depth) napříč identitami, daty, hostiteli a sítěmi. Zajistěte jednotnou správu zabezpečení a pokročilou ochranu před hrozbami napříč hybridními cloudovými prostředími.

Najděte produkt pro zabezpečení, který potřebujete

Pokud chcete... Použijte toto
Zajištění jednotné správy zabezpečení a pokročilé ochrany před hrozbami pro úlohy v cloudu i lokálním prostředí Security Center
Ochrana kryptografických klíčů a dalších tajných kódů používaných cloudovými aplikacemi a službami Key Vault
Ochrana prostředků Azure před hrozbami odepření služeb Azure DDoS Protection
Kontrola nad e-maily, dokumenty a citlivými daty sdílenými mimo vaši společnost a pomoc s jejich zabezpečením Azure Information Protection
Ochrana aplikací před běžným webovým ohrožením a zneužitím díky integrovanému firewallu webových aplikací Application Gateway

Řešení pro správu zabezpečení Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti