Přeskočit navigaci

Správa a zásady správného řízení

Správa a zabezpečení hybridních cloudových prostředků pomocí nástrojů integrovaných do Azure

Získejte integrované nástroje pro správu a správné řízení Azure, které vašim správcům systémů a vývojářům pomůžou zajistit zabezpečení a dodržování předpisů vašich prostředků v místním prostředí i v cloudu. V průběhu celého životního cyklu IT můžete monitorovat infrastrukturu a aplikace, zřizovat a konfigurovat prostředky, aktualizovat aplikace, analyzovat hrozby, zálohovat prostředky, vytvářet řešení zotavení po havárii, používat zásady, automatizovat procesy a dokonce i spravovat náklady.

Nástroje pro správu určené k monitorování

Pokud chcete Použijte toto
Získání přehledu o stavu komponent platformy Azure Azure Monitor
Monitorování a diagnostika problémů se sítí Network Watcher

Nástroje pro správu určené ke konfiguraci

Pokud chcete Použijte toto
Automatizace, konfigurace a aktualizace prostředků Automation
Získejte individuální doporučení, která vám pomůžou se správou prostředí Azure Azure Advisor
Nasazování a správa prostředků Azure Azure Resource Manager
Zjednodušení postupu při přesouvání více prostředků mezi oblastmi Azure Azure Resource Mover
Vytváření, údržba a vyvolávání naplánované práce pro aplikace Scheduler
Směrování příchozího provozu pro zajištění vyššího výkonu a dostupnosti Traffic Manager
Správa Azure pomocí prostředí příkazového řádku Cloud Shell
Správa nasazených řešení pro zákazníky Azure Managed Applications
Přizpůsobení a správa prostředí Azure Microsoft Azure Portal
Stálé připojení k prostředkům Azure kdykoli a odkudkoli Mobilní aplikace Azure
Zajištění precizní správy zákazníků ve velkém měřítku pro poskytovatele služeb Azure Lighthouse

Nástroje pro správu určené pro zásady správného řízení

Pokud chcete Použijte toto
Získání transparentního přehledu o nákladech na cloudové prostředky Azure Cost Management a fakturace
Nastavení zásad napříč prostředky a monitorování dodržování předpisů Azure Policy
Možnost rychlého a opakovatelného vytváření řízených prostředí Azure Blueprint

Nástroje pro správu určené k zabezpečení a ochraně

Pokud chcete Použijte toto
Zálohování prostředků a ochrana před ztrátou dat Azure Backup
Doručování vysoce dostupných virtuálních počítačů s integrovaným zotavením po havárii Azure Site Recovery
Zabezpečení prostředků a ochrana před hrozbami Security Center

Nástroje pro správu Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti

Materiály