Přeskočit navigaci

Správa a zásady správného řízení

Správa a zabezpečení hybridních cloudových prostředků pomocí nástrojů integrovaných do Azure

Získejte integrované nástroje pro správu a správné řízení Azure, které vašim správcům systémů a vývojářům pomůžou zajistit zabezpečení a dodržování předpisů vašich prostředků v místním prostředí i v cloudu. V průběhu celého životního cyklu IT můžete monitorovat infrastrukturu a aplikace, zřizovat a konfigurovat prostředky, aktualizovat aplikace, analyzovat hrozby, zálohovat prostředky, vytvářet řešení zotavení po havárii, používat zásady, automatizovat procesy a dokonce i spravovat náklady.

Nástroje pro správu určené k monitorování

Pokud chcete... Použijte toto
Získání přehledu o stavu komponent platformy Azure Azure Monitor
Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu Log Analytics
Využití aplikací nástrojů k diagnostice problémů s výkonem Application Insights
Monitorování a diagnostika problémů se sítí Network Watcher

Nástroje pro správu určené ke konfiguraci

Pokud chcete... Použijte toto
Automatizace, konfigurace a aktualizace prostředků Automation
Získejte individuální doporučení, která vám pomůžou se správou prostředí Azure Azure Advisor
Nasazování a správa prostředků Azure Azure Resource Manager
Vytváření, údržba a vyvolávání naplánované práce pro aplikace Scheduler
Směrování příchozího provozu pro zajištění vyššího výkonu a dostupnosti Traffic Manager
Správa Azure pomocí prostředí příkazového řádku Cloud Shell
Správa nasazených řešení pro zákazníky Azure Managed Applications
Přizpůsobení a správa prostředí Azure Microsoft Azure Portal
Stálé připojení k prostředkům Azure kdykoli a odkudkoli Mobilní aplikace Azure

Nástroje pro správu určené pro zásady správného řízení

Pokud chcete... Použijte toto
Získání transparentního přehledu o nákladech na cloudové prostředky Správa nákladů
Nastavení zásad napříč prostředky a monitorování dodržování předpisů Azure Policy
Možnost rychlého a opakovatelného vytváření řízených prostředí Azure Blueprint

Nástroje pro správu určené k zabezpečení a ochraně

Pokud chcete... Použijte toto
Zálohování prostředků a ochrana před ztrátou dat Azure Backup
Doručování vysoce dostupných virtuálních počítačů s integrovaným zotavením po havárii Azure Site Recovery
Zabezpečení prostředků a ochrana před hrozbami Security Center

Nástroje pro správu Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti

Přední univerzita na Novém Zélandu poskytuje podpoře IT svobodu v inovacích s využitím správy cloudu

"In the past, if we had a web app that was performing poorly, we would’ve hired an outside vendor to help us. But by using our new monitoring tools, we’re able to get quickly to the root of the problem ourselves. And whenever we make a change, we can monitor it in real time to see the effect. That creates a lot of confidence in our team."
Harry Faas, náměstek ředitele podpory obchodních systémů

Stavební společnost přechází na službu zálohování v cloudu kvůli zlepšení ochrany dat a snížení nákladů

"Even with the cost of adding a Data Protection Manager server to each jobsite, Azure Backup is cheaper than our previous solution—one quarter the cost. The savings increase with every gigabyte of data we add."
Chris Palmer, architekt řešení

Pojišťovna se připravuje na nejhorší s využitím úplné ochrany před haváriemi v cloudu

"By using Azure Site Recovery, we are there for our customers when they need us most. If disaster strikes, instead of our business being disabled for three to five days, we can be running again in minutes, with maximum data loss of less than 30 seconds."
Mauricio Caneda, první viceprezident a ředitel informačních technologií

Materiály