Správa a zásady správného řízení

Správa a zabezpečení hybridních cloudových prostředků pomocí nástrojů integrovaných do Azure

Získejte integrované nástroje pro správu a správné řízení Azure, které vašim správcům systémů a vývojářům pomůžou zajistit zabezpečení a dodržování předpisů vašich prostředků v místním prostředí i v cloudu. V průběhu celého životního cyklu IT můžete monitorovat infrastrukturu a aplikace, zřizovat a konfigurovat prostředky, aktualizovat aplikace, analyzovat hrozby, zálohovat prostředky, vytvářet řešení zotavení po havárii, používat zásady, automatizovat procesy a dokonce i spravovat náklady.

Nástroje pro správu určené k monitorování

Pokud chcete... Použijte toto
Získání přehledu o stavu komponent platformy Azure Azure Monitor
Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu Log Analytics
Monitorování a diagnostika problémů se sítí Network Watcher

Nástroje pro správu určené ke konfiguraci

Pokud chcete... Použijte toto
Automatizace, konfigurace a aktualizace prostředků Automation
Získejte individuální doporučení, která vám pomůžou se správou prostředí Azure Azure Advisor
Nasazování a správa prostředků Azure Azure Resource Manager
Vytváření, údržba a vyvolávání naplánované práce pro aplikace Scheduler
Směrování příchozího provozu pro zajištění vyššího výkonu a dostupnosti Traffic Manager
Správa Azure pomocí prostředí příkazového řádku Cloud Shell
Správa nasazených řešení pro zákazníky Azure Managed Applications
Přizpůsobení a správa prostředí Azure Microsoft Azure Portal
Stálé připojení k prostředkům Azure kdykoli a odkudkoli Mobilní aplikace Azure

Nástroje pro správu určené pro zásady správného řízení

Pokud chcete... Použijte toto
Získání transparentního přehledu o nákladech na cloudové prostředky Správa nákladů
Nastavení zásad napříč prostředky a monitorování dodržování předpisů Azure Policy
Možnost rychlého a opakovatelného vytváření řízených prostředí Azure Blueprint

Nástroje pro správu určené k zabezpečení a ochraně

Pokud chcete... Použijte toto
Zálohování prostředků a ochrana před ztrátou dat Azure Backup
Doručování vysoce dostupných virtuálních počítačů s integrovaným zotavením po havárii Azure Site Recovery
Zabezpečení prostředků a ochrana před hrozbami Security Center

Nástroje pro správu Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti

Materiály