Integrační služby

Snadná integrace aplikací, dat a procesů pro vaše podnikání

Vytvářejte nová integrovaná řešení, která propojují aplikace a služby v místním prostředí i v cloudu. Mějte všechny vaše pracovní postupy pohromadě, aby byly konzistentní a škálovatelné. Zpřístupněte vaše rozhraní API vývojářům a vytvářejte příležitosti pro nové obchodní modely.

Dokument white paper o integračních službách Azure

Integrace aplikací často vyžaduje mnohdy složité propojení několika nezávislých systémů. Tento dokument white paper vysvětluje, jak komponenty integračních služeb Azure (API Management, Logic Apps, Service Bus a Event Grid) společně poskytují kompletní řešení pro integraci cloudových i místních aplikací.

Přečíst hned

Najděte integrační nástroje, které potřebujete

Pokud chcete... Použijte toto
Vytváření pracovních postupů a orchestrace obchodních procesů pro propojení stovek služeb v cloudu i v místním prostředí Logic Apps
Propojení místních a cloudových aplikací a služeb pro implementaci vysoce zabezpečených pracovních postupů zasílání zpráv Service Bus
Bezpečné publikování vašich rozhraní API, které interní i externí vývojáři mohou využít při připojování k back-endovým systémům, ať už jsou hostované kdekoli API Management
Připojení podporovaných služeb Azure a služeb třetích stran pomocí plně spravované služby směrování událostí s modelem publikování a odběru, který zjednodušuje vývoj aplikací na základě událostí Event Grid

Integrace aplikací s Azure

Využijte Service Bus, Event Grid a Logic Apps a také API Management k vytváření výkonných integračních řešení.

Vytváření řešení hybridní integrace s využitím BizTalk Serveru a Logic Apps

BizTalk Server vám umožní snadno integrovat místní aplikace, data a procesy napříč vaší firmou. Použitím Logic Apps navíc můžete rozšířit vaše stávající investice do cloudu.

Podívejte se, co dokáže BizTalk Server. Přečtěte si k tomu víc

Podívejte se, co s integračními službami Azure dělají zákazníci