Integrační služby

Snadná integrace aplikací, dat a procesů pro vaše podnikání

Vytvářejte nová integrovaná řešení, která propojují aplikace a služby v místním prostředí i v cloudu. Mějte všechny vaše pracovní postupy pohromadě, aby byly konzistentní a škálovatelné. Zpřístupněte vaše rozhraní API vývojářům a vytvářejte příležitosti pro nové obchodní modely.

Dokument white paper o integračních službách Azure

Integrace aplikací často vyžaduje mnohdy složité propojení několika nezávislých systémů. Tento dokument white paper vysvětluje, jak komponenty integračních služeb Azure (API Management, Logic Apps, Service Bus a Event Grid) společně poskytují kompletní řešení pro integraci cloudových i místních aplikací.

Přečíst hned

Najděte integrační nástroje, které potřebujete

Pokud chcete... Použijte toto
Vytváření pracovních postupů a orchestrace obchodních procesů pro propojení stovek služeb v cloudu i v místním prostředí Logic Apps
Propojení místních a cloudových aplikací a služeb pro implementaci vysoce zabezpečených pracovních postupů zasílání zpráv Service Bus
Bezpečné publikování vašich rozhraní API, které interní i externí vývojáři mohou využít při připojování k back-endovým systémům, ať už jsou hostované kdekoli API Management
Připojení podporovaných služeb Azure a služeb třetích stran pomocí plně spravované služby směrování událostí s modelem publikování a odběru, který zjednodušuje vývoj aplikací na základě událostí Event Grid

Integrating your Apps with Azure

Leverage Service Bus, Event Grid, and Logic Apps, as well as API Management to build powerful integration solutions.

Vytváření řešení hybridní integrace s využitím BizTalk Serveru a Logic Apps

BizTalk Server vám umožní snadno integrovat místní aplikace, data a procesy napříč vaší firmou. Použitím Logic Apps navíc můžete rozšířit vaše stávající investice do cloudu.

Podívejte se, co dokáže BizTalk Server. Přečtěte si k tomu víc

Podívejte se, co s integračními službami Azure dělají zákazníci