DevOps

Jednoduché a spolehlivé nástroje pro průběžné doručování umožňují zajistit rychlejší inovace

Ať už s implementací DevOps teprve začínáte, nebo potřebujete provést integraci se stávajícími sadami nástrojů a procesy, technologie Azure DevOps nabízejí rychlejší a lépe zabezpečené sestavení komplexního kanálu průběžného doručování. Zkraťte dobu strávenou údržbou sady nástrojů a více se věnujte hodnotě pro zákazníka. Sestavování, vydávání, testování a monitorování cloudových a mobilních aplikací je jednoduché a spolehlivé díky technologiím DevOps, které umožňují průběžně doručovat inovace s použitím jakékoli sady nástrojů.

Najděte produkt DevOps, který potřebujete

Pokud chcete Použijte toto
Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru Azure DevOps
Pár kliknutími můžete vytvořit kanál pro plnou kontinuální integraci a průběžné nasazování (CI/CD) pro jakoukoli aplikaci v jakémkoli jazyce s nasazením do řady služeb Azure. Azure DevOps Projects
Automatické sestavení, testování, nasazení a monitorování aplikací pro iOS, Android, Windows a macOS – vše na jednom místě Centrum aplikací Visual Studio
Nastavení testovacích prostředí pro učebnu, zkušební verze, vývoj nebo testování Azure Lab Services
Detailní a aktuální monitorování potřebných dat – vše na jednom místě Azure Monitor
Vytvářet cloudová prostředí s rychlým nastavením, znovupoužitelnými šablonami, správou nákladů a integrací s existujícími sadami nástrojů Azure DevTest Labs

Používejte nástroje DevOps, které už znáte

Díky Azure můžete dál pracovat se známými nástroji, jako je Ansible, Chef, Jenkins nebo Terraform, a zároveň získat rady a příklady architektur.

Přečtěte si o integraci nástrojů DevOps

Produkty Azure DevOps nabízejí zákazníkům úžasné možnosti

Zjistěte, jak škálovat postupy DevOps napříč organizací

Stáhněte si zprávu Enterprise DevOps 2020–2021 a zjistěte, jak špičkové organizace implementovaly DevOps.

Prozkoumejte další technologie DevOps

Správce prostředků

Nasazení prostředků v rámci skupiny a jednoduché opakování úloh nasazení

Azure Monitor

Detailní a aktuální monitorování potřebných dat – vše na jednom místě

Security Center

Zajištění jednotné správy zabezpečení a pokročilé ochrany před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

Log Analytics

Transformace dat protokolů do přehledů a reálných akcí

Key Vault

Ochrana kryptografických klíčů a dalších tajných kódů používaných cloudovými aplikacemi a službami

Blog Microsoft DevOps

Sledujte poslední novinky z oblasti DevOps od týmu Microsoftu

Kurz k DevOps

Co jsou postupy DevOps a jak je začít s jejich implementací