Analýza

Komplexní sada řešení, která z vašich dat získají užitečné přehledy

Najděte analytický produkt, který potřebujete

Pokud chcete... Použijte toto
Neomezená analytická služba s bezkonkurenčně rychlým vytvářením přehledů Azure Synapse Analytics
Plně spravovanou, rychlou a snadnou analytickou platformu založenou na Apache® Spark™ podporující spolupráci a optimalizovanou pro Azure Azure Databricks
Plně spravovanou cloudovou službu Hadoopu a Sparku s 99,9% dostupností, kterou zajišťuje smlouva SLA pro váš podnik HDInsight
Službu pro integraci dat k orchestraci a automatizaci přesunu a transformace dat Azure Data Factory
Vývoj otevřené a přizpůsobivé AI pokrývající cloud i hraniční zařízení Machine Learning
Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase Azure Stream Analytics
Plně spravovanou službu analýzy na vyžádání s účtováním poplatků za úlohu a zabezpečením, auditováním a podporou na podnikové úrovni Data Lake Analytics
Analytický modul na podnikové úrovni jako služba Azure Analysis Services
Službu ingestování telemetrických dat ve velkém měřítku, která shromažďuje, transformuje a ukládá miliony událostí Event Hubs
Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro prozkoumávání dat Průzkumník dat Azure
Jednoduchá a bezpečná služba pro sdílení velkých objemů dat s externími organizacemi Azure Data Share
Komplexní analytická platforma IoT pro monitorování, analýzu a vizualizaci průmyslových dat IoT ve velkém měřítku Azure Time Series Insights
A secure, high-throughput connector designed to copy select Microsoft 365 productivity datasets into your Azure tenant Microsoft Graph Data Connect

Mimořádný výkon za neuvěřitelnou cenu. Jednoduše se mu nic nevyrovná.

Azure Analytika jsou až 14krát rychlejší a stojí o 94 % méně než u ostatních poskytovatelů cloudu.

Analytické produkty Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti