Analýza

Komplexní sada řešení, která z vašich dat získají užitečné přehledy

Využití velkých objemů dat na maximum si žádá analytická řešení, která přesahují možnosti tradičních aplikací pro zpracování dat. Azure nabízí komplexní sadu řešení pro velké objemy dat, která pomáhají shromažďovat, ukládat, zpracovávat, analyzovat a vizualizovat data jakéhokoli druhu, objemu nebo rychlosti, abyste mohli objevit nové příležitosti a rychle na ně reagovat.

Najděte analytický produkt, který potřebujete

Pokud chcete... Použijte toto
Plně spravovaný elastický datový sklad se zabezpečením na všech úrovních škálování bez dalších poplatků SQL Data Warehouse
Plně spravovanou, rychlou a snadnou analytickou platformu založenou na Apache® Spark™ podporující spolupráci a optimalizovanou pro Azure Azure Databricks
Plně spravovanou cloudovou službu Hadoopu a Sparku s 99,9% dostupností, kterou zajišťuje smlouva SLA pro váš podnik HDInsight
Službu pro integraci dat k orchestraci a automatizaci přesunu a transformace dat Data Factory
Vývoj otevřené a přizpůsobivé AI pokrývající cloud i hraniční zařízení Machine Learning
Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase Azure Stream Analytics
Plně spravovanou službu analýzy na vyžádání s účtováním poplatků za úlohu a zabezpečením, auditováním a podporou na podnikové úrovni Data Lake Analytics
Analytický modul na podnikové úrovni jako služba Azure Analysis Services
Službu ingestování telemetrických dat ve velkém měřítku, která shromažďuje, transformuje a ukládá miliony událostí Event Hubs
Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro prozkoumávání dat Průzkumník dat Azure

Analytické produkty Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti