Analýza

Komplexní sada řešení, která z vašich dat získají užitečné přehledy

Najděte analytický produkt, který potřebujete

Pokud chcete... Použijte toto
Neomezená analytická služba s bezkonkurenčně rychlým vytvářením přehledů (dříve SQL Data Warehouse) Azure Synapse Analytics
Plně spravovanou, rychlou a snadnou analytickou platformu založenou na Apache® Spark™ podporující spolupráci a optimalizovanou pro Azure Azure Databricks
Plně spravovanou cloudovou službu Hadoopu a Sparku s 99,9% dostupností, kterou zajišťuje smlouva SLA pro váš podnik HDInsight
Službu pro integraci dat k orchestraci a automatizaci přesunu a transformace dat Data Factory
Vývoj otevřené a přizpůsobivé AI pokrývající cloud i hraniční zařízení Machine Learning
Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase Azure Stream Analytics
Plně spravovanou službu analýzy na vyžádání s účtováním poplatků za úlohu a zabezpečením, auditováním a podporou na podnikové úrovni Data Lake Analytics
Analytický modul na podnikové úrovni jako služba Azure Analysis Services
Službu ingestování telemetrických dat ve velkém měřítku, která shromažďuje, transformuje a ukládá miliony událostí Event Hubs
Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro prozkoumávání dat Průzkumník dat Azure
Jednoduchá a bezpečná služba pro sdílení velkých objemů dat s externími organizacemi Azure Data Share
Komplexní analytická platforma IoT pro monitorování, analýzu a vizualizaci průmyslových dat IoT ve velkém měřítku Azure Time Series Insights

Mimořádný výkon za neuvěřitelnou cenu. Jednoduše se mu nic nevyrovná.

Azure Analytika jsou až 14krát rychlejší a stojí o 94 % méně než u ostatních poskytovatelů cloudu.

Analytické produkty Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti