Limit útraty Azure – jak funguje a jak ho aktivovat nebo odebrat

Pracujte s Azure bez starostí

Pokud nechcete platit za služby nad rámec zvýhodněné nabídky, je pro vás limit útraty to pravé. Všem novým zákazníkům, kteří si zaregistrují zkušební nabídku nebo nabídky, které zahrnují kredit na několik měsíců, se aktivuje limit útraty v hodnotě $0. Tuto hodnotu nelze změnit. Je to vždycky 0. Tento limit útraty není dostupný pro typy předplatného, jako jsou předplatná s průběžnými platbami a plány závazků. Prohlédněte si úplný seznam nabídek Azure a dostupnost limitu útraty.

Poznámka: Mezi nabídky, které zahrnují kredit na několik měsíců, patří měsíční kredit pro předplatitele sady Visual Studio, výhody MSDN, program Microsoft Partner Network Cloud Essentials a další.

Důležité: V některých scénářích není aktivace limitu útraty vhodná.

Co se stane, když se dosáhne limitu útraty?

Jakmile poplatky spojené s využíváním služeb vyčerpají měsíční částku, která je zahrnutá ve vaší nabídce, nasazené služby se do konce příslušného fakturačního měsíce vypnou. Například se přestane provozovat služba Cloud Services, kterou jste nasadili, a virtuální počítače Azure se zastaví a zruší se jejich přidělení. Pokud chcete zabránit případné deaktivaci služeb, můžete se rozhodnout limit útraty odebrat. Při deaktivaci vašich služeb budou data v účtech úložiště a databázích pro správce dostupná jen pro čtení. Pokud vaše nabídka zahrnuje kredit na několik měsíců, na začátku dalšího fakturačního měsíce se předplatné obnoví, takže budete moct službu Cloud Services znovu nasadit a získáte plný přístup k účtům úložišť a databázím.

Pokud využíváte bezplatnou zkušební verzi, máte možnost kdykoli po dobu 90 dnů od dosažení limitu útraty obnovit své předplatné a automaticky ho upgradovat na naši standardní nabídku průběžných plateb.

Při dosažení limitu dostanete upozornění. Přihlaste se na stránky centra pro účty Azure, klikněte na ÚČET a potom klikněte na předplatná. Zobrazí se upozornění pro předplatná, u kterých se dosáhlo limitu útraty.

Co se vám bude účtovat, i když máte nastavený limit útraty

Uvědomte si, že za některé nákupy na Marketplace a služby Azure se vám v rámci příslušného způsobu platby (kreditní karta) mohou účtovat poplatky, i když je nastavený limit útraty. Mezi příklady patří licence k sadě Visual Studio, Azure Active Directory Premium, plány podpory a většina služeb jiných výrobců, které se prodávají prostřednictvím Marketplace.

Kdy limit útraty nepoužívat

Limit útraty vám může bránit v nasazení nebo použití některých služeb webu Marketplace a společnosti Microsoft. Tady jsou scénáře, kdy byste měli limit útraty pro svoje předplatné odebrat.

  • Chcete nasadit image Microsoftu, třeba Oracle, a služby, jako je Visual Studio Team Services. To téměř okamžitě způsobí, že se váš limit útraty vyčerpá a vaše předplatné se deaktivuje.
  • Používáte ale služby, které nejde přerušit.
  • Nechcete ztratit nastavení služeb a prostředků, jako jsou virtuální IP adresy. Při zrušení přidělení služeb a prostředků se tato nastavení ztratí.

Odebrání limitu útraty

Limit útraty můžete odebrat kdykoli za předpokladu, že je k vašemu předplatnému přidružen platný způsob platby. U nabídek s kreditem na několik měsíců můžete limit útraty také znovu aktivovat na začátku dalšího fakturačního cyklu.

Pokud chcete odebrat limit útraty, postupujte takto:

  1. Přihlaste se na stránky centra pro účty Azure.
  2. Vyberte předplatné.
  3. Pokud je předplatné vyčerpané, klikněte na toto oznámení: U vašeho předplatného jste dosáhli limitu útraty a automaticky se deaktivovalo, aby vám nezačaly nabíhat poplatky. Jinak v oblasti STAV PŘEDPLATNÉHO klikněte na Odebrat limit útraty.
  4. Vyberte vhodnou možnost.
Možnost Efekt
Odebrat limit útraty neomezeně Odebere limit útraty. Na začátku dalšího fakturačního období se automaticky neaktivuje.
Odebrat limit útraty pro aktuální fakturační období Odebere limit útraty. Na začátku dalšího fakturačního období se automaticky znovu aktivuje.