Nabídka Windows Virtual Desktopu

Noví zákazníci ušetří při použití nativního řešení společnosti Microsoft 30 procent výpočetní náklady na Windows Virtual Desktop pro virtuální počítače řady D a Bs, a to až na dobu 90 dnů.

Tuto nabídku můžete uplatnit přímo na webu Azure Portal, a to nejpozději do 31. března 2021.

Zajištění zabezpečeného prostředí vzdálené plochy odkudkoli

Službu Windows Virtual Desktop můžete nastavit během několika minut a umožnit tak bezpečnou práci na dálku. Zajistěte pro své uživatele známý a kompatibilní systém Windows 10 s novým škálovatelným prostředím pro více relací a snižte náklady využitím vašich stávajících licencí Windows. Tuto nabídku můžete uplatnit a spravovat stejně jako nasazení Windows Virtual Desktop a další služby Azure přímo na webu Azure Portal.

Doručování desktopů Windows 10 kdekoli a na jakémkoli zařízení

Poskytněte zaměstnancům to nejlepší virtualizované prostředí s využitím jediného řešení plně optimalizovaného pro Windows 10 a Office 365.

Integrované inteligentní zabezpečení

Zajistěte zabezpečení a dodržování předpisů vašich aplikací a dat s využitím funkcí zabezpečení, které dokáží aktivně detekovat hrozby a provádět nápravné akce.

Nasazení a škálování během několika minut

Zjednodušte nasazení a správu vaší infrastruktury a využijte možnost rychlého škálování podle vašich obchodních potřeb.

Snížení nákladů využitím stávajících licencí

Využijte moderní cloudovou infrastrukturu virtuálních klientských počítačů se stávajícími licencemi a plaťte jenom za to, co využijete.

Podrobnosti nabídky

Microsoft nabízí 30% slevu na 90 dní od data uplatnění, a to pro všechny virtuální počítače řady D a Bs používané jako součást fondu hostitelů Windows Virtual Desktopu. Tuto nabídku je možné uplatnit do 31. března 2021. Pokud to nebude v rozporu s platným zákonem nebo jinak specifikováno v písemné formě, po uplynutí 90denního období od uplatnění nabídky se za všechny virtuální počítače budou účtovat standardní sazby za Azure, dokud je neodstraníte nebo nezrušíte jejich přidělení.

Nárok na nabídku

Na tuto nabídku se vztahují následující dodatečné podmínky a omezení:

 • Noví zákazníci mohou ušetřit až 30 procent výpočetních nákladů na Windows Virtual Desktop po virtuální počítače řady D a Bs po dobu až 90 dnů, pokud používají nativní řešení Microsoftu a nabídku uplatní nejpozději do 31. března 2021. Výše slev se může lišit v závislosti na oblasti nebo volbě partnera či prodejce, který uplatňuje tuto slevu za vás.
 • Tato nabídka je k dispozici jenom pro nové zákazníky, kteří během období propagační nabídky Windows Virtual Desktopu začínají poprvé využívat Windows Virtual Desktop s předplatným Azure.
 • Tato nabídka není k dispozici pro zákazníky v Číně nebo v souvislosti s nasazeními s využitím služeb Azure Government, a to bez ohledu na jejich umístění. Zákazníci z oblasti státní správy zahrnují všechny úrovně (celostátní, federální, krajové, místní atd.) a mohou zahrnovat vzdělávací instituce a nemocnice. Tato nabídka je k dispozici pro zákazníky z oblasti státní správy, kteří nasazují komerční služby Azure od Microsoftu.
 • Tato nabídka není k dispozici pro zákazníky využívající Windows Virtual Desktop s Citrixem nebo službami pro správu VMware.
 • Uplatnění nabídky je omezené na jednu nabídku na organizaci (jak určuje rozsah fakturace). Pokud vaše organizace používala Windows Virtual Desktop před dostupností této nabídky nebo tuto nabídku uplatnila prostřednictvím jiného předplatného ve stejném rozsahu fakturace, nemá vaše organizace na tuto nabídku nárok. Pokud zjistíme, že na tuto nabídku nemáte nárok, budou se vám účtovat standardní sazby za použití Azure.
 • Tato nabídka je platná jenom pro virtuální počítače, které jsou zaregistrované ve službě Windows Virtual Desktop jako hostitelé relací. Za libovolné jiné využití prostředí Windows Virtual Desktopu se vám budou účtovat standardní sazby.
 • Tato nabídka se vztahuje výhradně na virtuální počítače řady Bs a D. Tato nabídka se nevztahuje na žádné jiné velikosti virtuálních počítačů.
 • Tato nabídka se vztahuje na použití pro předplatné, v jehož rámci jste ji uplatnili.
 • Všechny ostatní standardní ceny a podmínky spojené s virtuálními počítači zůstanou v platnosti.
 • Nabídka je nepřenosná a nelze ji prodat, přiřadit ani jinak přenést.
 • Pokud porušíte libovolné z těchto podmínek, tato nabídka bud neplatná.
 • Tyto podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném místními zákony. Pokud soud nebo arbitr stanoví, že Microsoft nemůže vynucovat část těchto podmínek tak, jak jsou napsané, budou se tyto části považovat za nahrazené podobnými podmínkami v rozsahu vynutitelném příslušnými zákony (nebo pokud soud nebo arbitr tyto podmínky neupraví, bude tato část oddělena), ale zbytek těchto podmínek zůstane v platnosti.
 • Pokud tyto podmínky nepřijmete, nemůžete tuto nabídku uplatnit.
 • Tuto nabídku můžete kdykoli zrušit (i) zrušením registrace vašich virtuálních počítačů (v takovém případě se za vaše virtuální počítače dál budou účtovat standardní sazby), nebo (ii) odstraněním nebo uvolněním vašich virtuálních počítačů (v takovém případě se za vaše virtuální počítače nebudou účtovat žádné další poplatky, budete ale dál mít povinnost uhradit Microsoftu všechny nezaplacené poplatky do okamžiku odstranění nebo uvolnění vašich virtuálních počítačů).
 • Partneři uplatňující tuto nabídku jménem zákazníků předají tyto podmínky a ujednání zákazníkům, pro které tuto nabídku uplatňují.

Získání nabídky

Nasazení služby Windows Virtual Desktop

Kde najdu další informace o této nabídce?

Další informace na Azure.com