Přeskočit navigaci

Používání pracovních účtů s předplatným sady Visual Studio

Nejčastější dotazy

Obecné

 • Pracovní účet je účet vytvořený správcem organizace, který členovi organizace umožňuje přístup ke všem cloudovým službám Microsoftu, jako Microsoft Azure, Microsoft Intune nebo Office 365. Pracovní účet může mít podobu pracovní e-mailové adresy uživatele, například adresa@orgname.com, když organizace federuje nebo synchronizuje své účty Active Directory s Azure Active Directory. Pokud se chcete dozvědět víc o procesu správy pracovních účtů správcem organizace, přečtěte si Jaký je proces při správě pracovních účtů pro oprávněné členy organizace.

  Účet Microsoft, který si vytvořil uživatel pro osobní použití, je nový název pro dříve používané „Windows Live ID“. Účet Microsoft je kombinací e-mailové adresy a hesla, kterými se uživatel přihlašuje ke všem zákaznickým produktům a cloudovým službám Microsoftu, jako Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN, Windows Phone nebo Xbox LIVE. Pokud se uživatel přihlašuje k těmto nebo jiným službám e-mailovou adresou a heslem, má už účet Microsoft. Může si ale kdykoliv zaregistrovat nový.

 • Účet Microsoft musíte použít k aktivaci předplatného Visual Studia, ale přes portál Můj účet si můžete výhody propojit se svým pracovním účtem. Ať už používáte pracovní účet nebo účet Microsoft, máte stejnou úroveň výhod.

 • Organizace s předplatnými Visual Studia, které potřebují flexibilně převádět výhody Microsoft Azure mezi různými zaměstnanci ve stejné organizaci. Týká se to organizací, které mají obavy z toho, že by předplatitel MSDN v jejich organizaci, který vytváří prostředky Microsoft Azure pod účtem Microsoft, jako osoba spojená s účtem Microsoft z firmy odešel, což by mohlo znamenat zbytečné riziko. Převod výhod Microsoft Azure na jinou osobu vyžaduje, aby tato osoba taky měla přiřazenou licenci MSDN.

 • Noví nebo stávající předplatitelé Visual Studia, kteří si ještě neaktivovali svou výhodu Microsoft Azure MSDN, si ji můžou aktivovat přes pracovní účet na portálu Můj účet.

  Pokud jste si už výhodu Microsoft Azure aktivovali a chtěli byste si převést předplatné z účtu Microsoft na svůj pracovní účet, kontaktujte zákaznickou podporu Microsoft Azure.

Procesy

  1. Správce se do cloudové služby Microsoftu, jako Microsoft Azure, Microsoft Intune nebo Office 365, zaregistruje jako organizace.
  2. V Azure Active Directory se automaticky zřídí cloudový klient, který bude představovat organizaci.
  3. Po zřízení tohoto klienta vydá správce pracovní účet každému z jeho členů.
 • Předplatitelé Visual Studia si můžou aktivovat svoji výhodu Microsoft Azure s pracovním účtem, když budou postupovat podle těchto kroků:

  1. Přejděte na Můj účet (zobrazí se výzva k přihlášení s účtem Microsoft).
  2. V části Microsoft Azure najděte Výhody předplatného a tam zvolte Propojit s pracovním účtem.
  3. Zadejte pracovní účet (třeba adresa@orgname.com) a vyberte Propojit.
  4. Zvolte Aktivovat Microsoft Azure a přihlaste se pomocí svého pracovního účtu.
 • Pracovní účet se aktivuje po úspěšném provedení postupu popsaném v odpovědi na dotaz Jak můžou oprávnění předplatitelé Visual Studia vytvořit předplatné MSDN Microsoft Azure?. Tím se ověří pracovní účet a zajistí se, že uživatel, který pracuje s výhodou, je osoba, které se výhoda udělila.

 • Když zaměstnanec odejde z organizace a přidružený účet se z Azure Active Directory odstraní, automaticky se vypne i pracovní účet uživatele. Pokud byste chtěli převést prostředky pod tímto vypnutým předplatným MSDN Azure na jiného předplatitele Visual Studia ve své organizaci, může správce organizace kontaktovat zákaznickou podporu Microsoft Azure, aby převedla vlastnictví vypnutého účtu.

  Poznámka: Když se vypne pracovní účet uživatele, nezruší se jeho předplatné Visual Studia. Pokud chcete odstranit předplatné MSDN zaměstnance, který opouští organizaci, podívejte se na téma Nápověda ke správě multilicencí.

 • Organizace by měly implementovat jasné zásady, na základě kterých by předplatitelé Visual Studia museli používat svoje pracovní účty.

 • Díky jasným zásadám a pokynům můžou organizace snížit pravděpodobnost takových případů, ale nemůžou jim zabránit zcela.