Velikosti instancí virtuálních počítačů Azure – časté otázky

Vy máte otázky. My máme odpovědi.

Jak se účtují různě velké instance?

Podobně jako u Cloud Services se u standardních instancí Virtual Machines všechny hodiny ve vyúčtování převedou na hodiny malých instancí, jak je vidět v následující tabulce.

Poznámka: Mezi 11. lednem 2016 a 4. únorem 2016 uvedeme vyhrazená měření pro A0, A2, A3 a A4. Po dokončení tohoto uvedení se už nebudou tyto velikosti účtovat ve zlomcích nebo násobcích A1.

Windows

VELIKOST INSTANCE VIRTUÁLNÍHO POČÍTAČE BĚŽNÉ HODINY HODINY MALÝCH INSTANCÍ
Nejmenší (A0) 1 1/4 hodiny
Malá (A1) 1 1 hodina
Střední (A2) 1 2 hodiny
Velké (A3) 1 4 hodiny
Největší (A4) 1 8 hodin

Mimo Windows

VELIKOST INSTANCE VIRTUÁLNÍHO POČÍTAČE BĚŽNÉ HODINY HODINY MALÝCH INSTANCÍ
Nejmenší (A0) 1 1/3 hodiny
Malá (A1) 1 1 hodina
Střední (A2) 1 2 hodiny
Velké (A3) 1 4 hodiny
Největší (A4) 1 8 hodin