Ceny za Visual Studio Codespaces

Visual Studio Codespaces umožňuje vytvářet výkonná vývojová prostředí hostovaná v cloudu, která jsou přístupná z Visual Studio Code nebo editoru v prohlížeči.

Podrobnosti o cenách

S využitím služby Visual Studio Codespaces můžete vytvářet plně spravovaná vývojová prostředí hostovaná v cloudu, případně ve službě můžete registrovat vlastní místní vývojová prostředí.

Za místní prostředí se neúčtují žádné poplatky.

Prostředí hostovaná v cloudu mohou být v pozastaveném nebo aktivním stavu a účtují se za ně dva typy nákladů – úložiště a výpočetní funkce. Náklady na úložiště se účtují po celou dobu života prostředí (to znamená od okamžiku, kdy je vytvoříte, až do doby, než je odstraníte).

Náklady na úložiště pro všechny typy instancí jsou $-/hodina.

Když prostředí je navíc v „aktivním“ stavu, účtují se náklady na výpočetní funkce. Náklady na výpočetní funkce pro jednotlivé typy instancí jsou uvedené v následující tabulce:

Typ instance Přibližné provozní náklady za hodinu *
Basic (2 jádra, 4 GB RAM, 64 GB SSD) $-
Standard (4 jádra, 8 GB RAM, 64 GB SSD) $-
Premium (8 jader, 16 GB RAM, 64 GB SSD) $-
* Pokud potřebujete přesnější odhad nákladů, využijte cenovou kalkulačku Azure.

Několik příkladů cen pro obvyklé scénáře za měsíc, který má 730 hodin:

Scénář Typ instance Hodiny aktivity Celkový počet hodin Přibližné náklady
Kontrola žádosti o přijetí změn Úroveň Basic 2 2 $-
Občasné využití pro úlohu náročného zpracování dat Premium 40 730 $-
Vývoj na plný úvazek Standard 100 730 $-
Neaktivní projekt (nepoužívaný, pozastavené prostředí) Standard 0 730 $-

Poznámka: Ve vyúčtování Azure se ceny zobrazují v jednotkách prostředí. Výše uvedené ceny jsou převedené na místní měnu a měly by odpovídat vašemu využití, ve kterém jednotka prostředí je $-.

Podpora a SLA

Nejčastější dotazy

  • Jednotky prostředí slučují náklady na výpočetní prostředky, IP adresy, síť, snímky a disk. Instance prostředí sady Visual Studio se fakturuje po hodinách podle základní sady jednotek prostředí, které závisí na velikosti prostředí. Prostředí sady Visual Studio Standard má jiný základní tarif jednotek prostředí než prostředí sady Visual Studio Premium, a to kvůli rozdílům v celkových nákladech na výpočetní prostředky, IP adresy, síť, snímky a disk.
  • Během vytváření můžete nastavit dobu (například 5 minut, 2 hodiny), po jejímž uplynutí se prostředí pozastaví, pokud neexistuje žádné připojení. Prostředí můžete také pozastavit z portálu. Když je prostředí pozastavené, účtuje se vám jenom úložiště, a to do doby, než se toto prostředí odstraní nebo znovu aktivuje.
  • Čas se měří v sekundách, takže se vám bude účtovat 6 minut a 45 sekund aktivního času.
  • Ano, za prostředí hostovaná v cloudu se do doby, než ho odstraníte, účtují náklady na úložiště.
  • Ano, na využití služby Visual Studio Codespaces můžete vyžít kredity Azure ze služby Visual Studio Subscription, bezplatného účtu Azure nebo jiných opravňujících programů.
  • Visual Studio Codespaces ve výchozím nastavení zřizuje plně spravovaná prostředí, která běží v Azure. Tato prostředí využívají všechny možnosti cloudu (nepřetržitá dostupnost, rychlé vytvoření, škálovatelnost atd.). Ke svému plánu služby Visual Studio Codespaces však můžete zaregistrovat také vlastní fyzické nebo virtualizované prostředí. Díky tomu můžete získat některé výhody služby Visual Studio Codespaces (např. možnost použití webového editoru) a zároveň využívat stávající, potenciálně specializovanou infrastrukturu.
  • Dokumentace ke službě Visual Studio Codespaces zahrnuje kompletní nejčastější dotazy ke službě Visual Studio Codespaces.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Visual Studio Codespaces

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V