Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Video Analyzer

Služba AI pro rychlé vytváření řešení pro analýzu videa

Azure Video Analyzer vývojářům umožňuje rychle vytvářet řešení pro analýzu videa s podporou umělé inteligence a získávat užitečné informace z videí, ať už uložených, nebo streamovaných. Azure Video Analyzer spojuje možnosti Live Video Analytics a Video Indexeru.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Viz časté otázky týkající se cen Azure.

Video Analyzer for Media (dříve Video Indexer)

Video Analyzer for Media (dříve Video Indexer) umožňuje extrahovat, revidovat, spravovat, přizpůsobovat, prohledávat a publikovat informace z vašich zvukových a video souborů v rámci jedné úlohy pomocí AI pro video technologie využívající Azure Media Services. Zobrazit úplný seznam funkcí služby Azure Video Analyzer for Media

Video Analyzer for Media se dá používat se dvěma typy účtů:

Účet bezplatné zkušební verze: Až 10 hodin bezplatného indexování pro webové uživatele a až 40 hodin bezplatného indexování pro uživatele rozhraní API.

Placený neomezený účet: Pokud potřebujete provádět indexování ve větším měřítku, vytvořte si nový účet služby Video Indexer připojený k placenému předplatnému Azure.

Cena je založená na době trvání vstupního souboru. Při indexování se účtují poplatky za analýzu zvuku, analýzu videa nebo obojí.

Analýza zvuku je dostupná ve dvou sadách funkcí s různými cenami. Standardní předvolba Analyzátor zvuku poskytuje bohatší sadu metadat s využitím předdefinované sady modelů zvukové analýzy založených na umělé inteligenci, včetně přepisu řeči, indexování mluvčích, analýzy zabarvení řeči, klíčových slov a formátovaných výstupních titulků. Předvolba Základní analyzátor zvuku představuje levnější možnost a umožňuje extrahovat pouze přepis řeči a formátovat výstupní titulky. Základní analyzátor zvuku přidá na vaši fakturu dva samostatné měřiče: jeden řádek pro přepis a další řádek pro formátování titulků.

Není k dispozici Generování titulků – minuty vstupního obsahu1 Přepis multimediálního obsahu – minuty vstupního obsahu1 Minuty vstupního obsahu analýzy zvuku1 Minuty vstupního obsahu analýzy videa1
Cena za minutu vstupu $- $- $- $-
1Zaokrouhluje se na celé sekundy, přičemž minimum je 15 sekund.

Azure Video AnalyzerPreview (dříve Live Video Analytics)

Azure Video Analyzer umožňuje zachytávat, nahrávat a analyzovat živé streamy videa s využitím umělé inteligence (AI) od Microsoftu nebo vytvořené vaším vlastním týmem. Díky tomu můžete vytvářet cloudová a hraniční řešení IoT, která kombinují analýzu videa s daty z dalších senzorů a umožňují tak obchodní rozhodování v reálném čase. Další informace

Video Analyzer na IoT Edge

Video Analyzer na IoT Edge (dříve Live Video Analytics na IoT Edge) umožňuje spouštět kanály analýzy videa na zařízeních s Azure IoT Edge. Můžete vytvářet vlastní kanály analýzy videa a nasazovat je do zařízení s Azure IoT Edge prostřednictvím služby Azure IoT Hub. Video Analyzer na IoT Edge rozšiřuje všechny výhody jedinečné technologie analýzy videa z cloudu až do zařízení. Umožňuje spravovat a analyzovat více datových proudů videa s využitím různých modelů AI na zařízeních brány IoT.

Není k dispozici Analýza živého videa na hraničních zařízeních úrovně Basic1 2
Cena za den $-
1Dostupnost se liší podle oblasti. 2Fakturuje se poměrnou částí po minutách zpracovaného videa v každém streamu. Fakturace začne po aktivaci video kanálu bez ohledu na to, jestli je video přenášeno (např. když je kamera odpojená). Fakturace skončí, když se kanál explicitně deaktivuje.

Video Analyzer v cloudu

Cloudová služba Video Analyzer umožňuje zaznamenávat, nahrávat a sledovat video z kamer připojených ke cloudu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zařízení brány. Definujte topologii – konfiguraci nebo šablonu popisující požadovaný způsob zaznamenávání a nahrávání videí z kamer – a pak pro každou kameru vytvořte prostředky (kanály videí) v cloudu. Ceny vycházejí z kapacity šířky pásma (v megabitech za sekundu neboli Mb/s) přidělené jednotlivým kamerám.

Měření Sazba
Topologie živého videa – Minuty S11 Zdarma ve verzi Preview
Topologie živého videa – Dodatečná kapacita – Minuty S1 Mb/s1 Zdarma ve verzi Preview
1Dostupnost se liší podle oblasti.

Streamování videa z cloudu

S využitím cloudové služby Video Analyzer můžete streamovat nahraná videa. Můžete také sledovat video z kamer připojených ke cloudu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zařízení brány.

Při sledování videa se vám budou účtovat poplatky za výchozí přenos dat.

Scénář Měření Sazba (za GB)
Sledování nahraného obsahu Streamování videa úrovně Basic1 2 $-
Sledování videa z kamer Streamování videa úrovně Standard1 3 $-

1Dostupnost se liší podle oblasti.

2Video se streamuje přes protokol HLS nebo DASH, jak to vyžaduje vaše přehrávací zařízení.

3Video se streamuje přes protokol RTSP, který se podporuje ve Windows, v Linuxu, v macOS a také v Androidu.

Export videa z cloudu

S využitím cloudové služby Video Analyzer můžete exportovat požadovanou část nahraného videa. Výsledný soubor MP4 můžete například přesunout do dlouhodobého archivního umístění nebo sdílet s dalšími externími obchodními jednotkami. Při exportu videa se vám budou účtovat poplatky v závislosti na vlastnostech výsledného souboru MP4.

Není k dispozici Export videa1 2
Cena za základní minutu obsahu $-

1Dostupnost se liší podle oblasti.

2Účtuje se poměrnou částí po sekundách. Například 15 sekund se počítá jako 0,25 minuty.

Základní multiplikátory obsahu

K určení základních minut obsahu se používají multiplikátory na základě rozlišení a obnovovací frekvence exportovaného souboru.

SD 1 10 minut výstupu v rozlišení SD se počítá jako 10 minut.
HD 2 10 minut výstupu v rozlišení HD se počítá jako 20 minut.
4K 4 10 minut výstupu v rozlišení 4K se počítá jako 40 minut.
8K 8 10 minut výstupu v rozlišení 8K se počítá jako 80 minut.
Zvuk 0,25 4 minuty zvukového výstupu se počítají jako 1 minuta.
<= 30 snímků/s 1 10 minut výstupu s frekvencí <= 30 snímků/s se počítá jako 10 minut.
> 30 snímků/s a <= 60 snímků/s 1,25 10 minut výstupu s frekvencí > 30 a <= 60 snímků/s se počítá jako 12,5 minuty.
> 60 snímků/s a <= 90 snímků/s 1,5 10 minut výstupu s frekvencí > 60 a <= 90 snímků/s se počítá jako 15 minut.
Každý takový přírůstek o 30 snímků/s Dalších 0,25 10 minut výstupu od 90 do 120 (včetně) snímků/s se počítá jako 17,5 minut, 10 minut výstupu od 120 do 150 (včetně) snímků/s se počítá jako 20 minut atd.

Příklad: Zaznamenali jste video z kamery, která generuje video v rozlišení 4K s frekvencí 90 snímků za sekundu. Vyexportujete 10minutovou část tohoto videa. Počet základních minut tohoto exportovaného obsahu je: 10 minut × 4 (multiplikátor pro rozlišení 4K) × 1,5 (multiplikátor pro frekvenci 90 snímků/s) = 60.

Prahové hodnoty rozlišení3

SD je výstupní rozlišení menší než 960×540.

HD je výstupní rozlišení větší nebo rovné 960×540 a menší nebo rovné 1920×1080.

4K je výstupní rozlišení větší než 1920×1080 a menší nebo rovné 3840×2160.

8K je výstupní rozlišení větší než 3840×2160 a menší nebo rovné 8192×4320.

3Prahové hodnoty rozlišení vycházejí ze součinu šířky a výšky. Mezi orientací na výšku a na šířku nerozlišujeme.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Podrobnosti k Azure Video Analyzer

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Video Analyzer

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Video Analyzer

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V