Ceny za službu Azure Storage

Spolehlivé a úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat.

Azure má pět typů úložišť – objekty blob, soubory, disky, tabulky a fronty. Podívejte se, jak fungují

Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Jejich porovnání najdete v části Možnosti redundance dat.

Objekty blob stránky a nespravované disky Premium

Nespravované disky Premium je úložiště s vysoce výkonými disky SSD (Solid State Drive) navržené pro podporu úloh náročných na vstupně-výstupní operace s výrazně vyšší propustností a nižší latencí. Díky nespravovaným diskům Premium můžete zřídit trvalý disk a nakonfigurovat jeho velikostní a výkonové charakteristiky.

Celkové náklady na nespravovaný disk Premium závisí na velikosti a počtu disků a ovlivňuje je také počet odchozích přenosů dat. Tyto velikosti disků nabízejí různé hodnoty vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPs), limitů propustnosti a měsíčních cen za GB. Zvolte si možnost, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na velikost úložiště, počet vstupně-výstupních operací za sekundu a propustnost. K virtuálním počítačům můžete připojit několik trvalých disků a nakonfigurovat úložiště s kapacitou až 64 TB s více než 80 000 vstupně-výstupních operací za sekundu na jeden virtuální počítač a propustností 1 600 MB za sekundu na jeden virtuální počítač s latencí operací čtení menší než 1 milisekunda. Nespravované disky Premium podporují virtuální počítače řady DS-Series, DSv2-Series, FS-Series a GS-Series, které cílí konkrétně na disky Premium.

Za snímky se účtuje $-/GB měsíčně.

Typy disku P10 P20 P30
Velikost disku 128 GB 512 GB 1 024 GB
Cena za měsíc $- $- $-
Vstupně-výstupní operace za sekundu / disk 500 2 300 5 000
Propustnost / disk 100 MB za sekundu 150 MB za sekundu 200 MB za sekundu
S disky Premium nejsou spojené žádné transakční náklady.

Objekty blob stránky a nespravované disky Standard

Disky Standard využívají úložná média založená na jednotkách pevného disku (HDD). Jsou nejvhodnější pro vývoj a testování a další úlohy s řídkým přístupem, které jsou méně citlivé na variabilitu výkonu.

Celkové náklady na úložiště nespravovaných disků Standard závisí na velikosti a počtu disků, počtu transakcí a počtu odchozích přenosů dat.

Kapacita služby Storage LRS GRS RA-GRS
První(ch) 1 TB/měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 5 000 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás

Ceny za přístup

Za disky Standard a objekty blob stránky účtujeme $- za 10 000 transakcí. Jako transakce se počítá jakýkoli typ operace proti úložišti, včetně čtení, zápisu a odstranění.

Import/export

Přenášení velkých objemů dat do a z Azure pomocí pevných disků. Další informace

Možnosti redundance dat

Místně redundantní úložiště (LRS) Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat.
Zónově redundantní úložiště (ZRS) Uloží tři kopie dat v různých datacentrech v jedné nebo víc oblastech. Určené jenom pro objekty blob bloku.
Geograficky redundantní úložiště (GRS) Stejné jako místně redundantní úložiště, jen rozšířené o víc asynchronních kopií do dalšího datového centra vzdáleného stovky kilometrů
Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS) Stejné jako geograficky redundantní úložiště, jen rozšířené o oprávnění ke čtení k sekundárnímu datacentru

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage . Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Kupte si plán
  • Garantujeme 99,9% nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Obecné

Blob Storage

Diskové úložiště

Materiály

Calculator

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Frequently Asked Questions

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Product Details

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Storage

Documentation

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes