Ceny za Azure Storage

Spolehlivé a úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat

Azure má pět typů úložišť – objekty blob, soubory, disky, tabulky a fronty. Podívejte se, jak fungují.

Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Tady je jejich porovnání:

Místně redundantní úložiště (LRS) Zónově redundantní úložiště (ZRS) Geograficky redundantní úložiště (GRS) Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS)
Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat. Uloží tři kopie dat v různých datacentrech v jedné nebo víc oblastech. Určené jenom pro objekty blob bloku. Stejné jako místně redundantní úložiště, jen rozšířené o víc asynchronních kopií do dalšího datového centra vzdáleného stovky kilometrů Stejné jako geograficky redundantní úložiště, jen rozšířené o oprávnění ke čtení k sekundárnímu datacentru

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage . Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Premium Unmanaged Disks & Page blobs

Premium Unmanaged Disks are high performance Solid State Drive (SSD) based Storage designed to support I/O intensive workloads with significantly high throughput and low latency. With Premium Unmanaged Disks, you can provision a persistent disk and configure its size and performance characteristics.

Objekty blob stránky a nespravované disky Standard

Pokud se trvale nevyžaduje konzistentní nízká latence a vysoká propustnost, můžete jako úspornější variantu použít disky Standard. Disky Standard podporují všechny funkce jako disky Premium.

Níž jsou uvedené ceny pro disky Standard. Pokud chcete zobrazit ceny pro Managed Disks, klikněte sem.

Kapacita služby Storage LRS GRS RA-GRS
První(ch) 1 TB/měsíc $0.05 za GB $0.095 za GB $0.12 za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $0.05 za GB $0.08 za GB $0.1 za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $0.05 za GB $0.07 za GB $0.09 za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $0.05 za GB $0.065 za GB $0.08 za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $0.045 za GB $0.06 za GB $0.075 za GB
Nad 5 000 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás

Ceny za přístup

Za disky Standard a objekty blob stránky účtujeme $0.0036 za 100 000 transakcí. Transakcemi se rozumí operace čtení a zápisu u úložiště.

Import/export

Přenášení velkých objemů dat do a z Azure pomocí pevných disků Další informace

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme 99,9% nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Obecné

Blob Storage

Diskové úložiště

Materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes